Bemærk

Generalforsamling

Afholdt den 22. marts 2022

ROSKILDE KUNSTFORENING GENERALFORSAMLING 2022

Dette års generalforsamling blev afholdt den 22. marts kl. 19.30 i salen på Roskilde Gymnasium.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

  1. Valg af dirigent.
  2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
  3. Regnskabsaflæggelse for det forløbne år samt fastsættelse af kontingent for det indeværende år.
  4. Behandling af indkomne forslag fra medlemmer og bestyrelse.
  5. Valg af medlemmer til foreningens bestyrelse samt suppleanter.
  6. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
  7. Eventuelt.

 

Klik her for at se de værker der blev udloddet (åbner som pdf).

 

Læs referat fra generalforsamling 2022

Se årsregnskab 2021

Læs formandsberetning 2022 af Jes Nysten

 

Se beretninger fra tidligere generalforsamlinger - klik her

 

På bestyrelsens vegne
Jes Nysten