FORMANDSBERETNING 2022

Ved sidste års generalforsamling kunne vi undtagelsesvis synge “Septembers himmel er så blå”,  da vi jo måtte lægge generalforsamlingen så sent på året. Det sker heldigvis ikke så tit, at fællessangen den aften er en efterårssang.

I år nærmer vi os mere normale tilstande - covid er ved at slippe grebet - så vi kan, som det er foreskrevet, afholde generalforsamlingen her inden 1 april. Og så må det jo være “Den blå anemone” vi synger - når vi nu stadig er i marts måned!

2021 var for Kunstforeningen som for alle andre en besværlig og bekymrende tid. Heldigvis er vi ikke en forretning, der skal omsætte for et bestemt beløb om året, men vi er trods alt afhængig af at der er liv i lokalerne - ikke kun af økonomiske grunde, men også for at sikre, at både medlemmer og andre kan være med til at holde Palæfløjen i live.

Der skulle naturligvis flyttes rundt på de ellers planlagte udstillinger, men det lykkedes trods alt. Fire flotte og spændende udstillinger blev gennemført: en udstilling med Anne Marie Christiansen og Christian Finne, en med Kirstine Vaaben, der ud over egne værker også have nogle værker med af afdøde John Olsen. Vi havde en stor udstilling med islandske Maria Ólafsdóttir og så selvfølgelig den populære Roskilde Åben, der kunne gennemføres uden problemer.

Det var også dejligt at se, at selvom der var de påbudte restriktioner, så kom folk til både ferniseringerne og i løbet af udstillingerne. Så tak for det til alle.

I august måned fik vi også gennemført fire pop-up arrangementer rundt i bymidten i samarbejde med Musikforeningen: hvor en kunstner og nogle musikere inspirerede børn til selv at være kreative. Og efterfølgende blev børnenes værker hængt op på første salen i Palæfløjen, og der kom en hel del forældre og ikke mindst bedsteforældre for at beundre deres kæres kreativitet.

I det hele taget er dette arbejde med at give børn kunstoplevelser en stærk prioritering i de kommende år. Og så håber vi på en sideeffekt: at de voksne kommer i vores lokaler og finder dem spændende - og måske ad den vej kan være potentielle nye medlemmer.

Samarbejde med Musikforeningen om de populære “Palækoncerter”, kunne vi heldigvis også gennemføre i efteråret.

Desværre måtte vi med udgangen af året sige farvel – i hvert fald for en tid - til samarbejdet med Ros Torv, hvor vi gennem fem år har haft mulighed for at kunstnere kunne udstille deres værker en måned ad gangen. Til glæde for dem, for os og for gæsterne på Ros Torv. Men der er kommet ny ledelse, og dette samarbejde var ikke lige på deres agenda. Så vi må se.

Kunstforeningen var primus motor i etableringen af det store gavlmaleri ved børnehuset for efterhånden nogle år siden. Og Kulturudvalget har så sidste år givet os 100.000 kr. til at arbejde videre med andre gavlmalerier. Vi er naturligvis glade for, at Kulturudvalget ser det som en vigtig del af det at skabe gode byrum, og at det ser os som en kyndig og ansvarlig samarbejdspartner. Det næste værk blev aftalt sidste år, gavlen fundet, og kunstneren fundet. Nu mangler vi blot de sidste midler, men det passer godt med at kunstneren er blevet gravid, så værket først kan blive lavet i 2023. Hvor vi forhåbentlig har alle pengene på plads.

Som I alle er bekendt med, er en vigtig del af Kunstforeningens aktiviteter rejser. Dels kortere rejser indenlands men også de større udenlandsrejser. Normalt har der været både en indenlands og en udenlands hver år. Men igen har de sidste to år jo været besværlige. Men vi nåede trods alt at gennemføre en tur til Wien i september måned - med fuld deltagelse. Den Sankt Petersborg-rejse, der måtte udsættes to gang, har vi nu lukket helt ned - af mange gode grunde.

Som det fremgår af regnskabet, kommer vi ud af 2021 med et pænt resultat taget tingenes tilstand i betragtning. Driftstilskuddet fra kommunen har været uændret, og heldigvis har langt de fleste af jer, vores medlemmer, været trofaste og betalt kontingent. Men naturligvis vil vi gerne have endnu flere medlemmer, så endelig spred det gode budskab. Vi skal nok leve op til vores ansvar og yde alt det vi formår.

En af de ting, der for alvor blev arbejdet på i 2021, var kunstforeningens fortsatte tilstedeværelse i Palæfløjen. Som jeg tidligere har nævnt fra denne plads, betalte kommunen en fælles husleje for os og for Samtidskunst. Men da Samtidskunsts lejemål udløb 1 september, blev opgaven at få de to huslejer adskilt, så vi blev sikret. Det lykkedes heldigvis for kommunen med udgangen af året, og vi har fået håndslag på, at denne husleje og dermed vores placering i Palæfløjen er sikret. Det betyder også, at hvad der end måtte ske med resten af Palæet, så er vi tænkt ind som del af de planer. Vi er naturligvis glade for, at kommunen på den måde sætter så stor pris på vores virke, at de uden betænkeligheder vil sikre vores fremtid som kunstforening i de helt særlige lokaler.

At Samtidskunst nu er væk fra Palæet, og vi er sikret der, betyder også, at vi allerede sidste år gik i gang med - sammen med kommunen - at få lavet skilte rundt i byen, der viser vej til Palæfløjen. Først og fremmest på de grønne “juletræer” og efterfølgende på strategiske steder.

En af de ting, vi hele tiden arbejder på og forsøger at forbedre, er vores kontakt til jer og til omverdenen i det hele taget. Hjemmesiden er ved at blive soigneret, så den bliver mere brugbar, og vi forsøger også at rette til, når det ikke lykkes helt og fuldt at få nyhedsbreve til at nå alle dem, vi gerne vil i kontakt med.

Det er kompetente folk, der sidder med det, så når noget går galt - hvis fx et nyhedsbrev ikke når frem, så har det oftest tekniske årsager. Så må I jo kontakte os og få det forbedret.

Men et god råd vil være, gå jævnlig ind på hjemmesiden. Der bliver det hele langt frem.

Som det forhåbentlig fremgår af denne beretning, har der været rigeligt at se til i det forgangne år på trods af den særlige situation, derfor er det også afgørende for at kunne løfte opgaverne, at der er så mange gode folk, der bærer med. Bestyrelsen og de frivillige, sjakket, skolegruppen og Gitte, Hanne og Anne. Uden et fælles træk og en fælles vilje kan det ikke lykkes. Så jeg kan ikke nok takke alle jer for indsatsen år efter år!

Og I medlemmer, tak for jeres faste vedvarende støtte - I har trods nedlukninger og forsinkelser - støttet op om foreningen, det er helt afgørende. Endnu engang tak for det.

Det betyder ikke, at vi ikke hele tiden forsøger at få nye medlemmer med. Det skal jo være med til at ruste os fremover. Så hvis der sidder nogen og har gode ideer til det, så lad os endelig høre fra jer.

Med både denne tak og den lille opfordring vil jeg hermed afslutte min beretning

Tak for jeres opmærksomhed.
Jes Nysten