ROSKILDE ÅBEN 2019
Censureret udstilling

Retningslinjer og betingelser

Hvad kan man deltage med ved Roskilde Åben 2019?

Maleri, akvarel, grafik, tegning og collage, foto, skulptur, keramik, vævning, glas, m.v.
Der er ingen grænser for materialer.

(Der er desværre lukket for tilmelding).

Antal:
4 værker pr. kunstner.

Krav til værkerne

 • Værkerne skal være til salg på udstillingen
 • De skal være udført inden for de seneste to år
 • De må ikke tidligere have været udstillet i Roskilde eller indsendt til censurering ved Roskilde Åben.
 • Alle værker skal være klar til ophængning/opstilling. Malerier evt. i blindramme. Vægværker, der ikke har funktionelle ophæng, vil blive afvist.
 • Våde værker vil blive afvist.
 • Fritstående arbejder (skulptur o.s.v.) kan indleveres med podium.
 • Størrelser:
  • Billeder til ophængning på væg må ikke måle over 125 cm. På nogen led.
  • Skulptur, hvor selve værket indleveres, må ikke veje over 50 kg. Større skulpturer kan ”indsendes” ved, at der indsendes fotos af værket/værkerne. Hvert værk skal være fotograferet fra 3 forskellige vinkler. Billederne skal være papirbilleder i format mindt 10x15 cm. NB: Censureringen af værkerne foretages derefter udelukkende på basis af de fremsendte fotografier.
 • Kunstnernavn, værknummer og titel skal skrives på en mærkat, som påklæbes hvert værk. Det er kunstnerens ansvar at sørge for at mærkater med disse oplysninger, er på hvert enkelt værk ved indleveringen. Disse oplysninger bruges også på tilmeldingsblanketten (se nærmere herom senere) og de skal stemme 100% overens ellers vil værket blive afvist.

 

VIGTIGE DATOER

 Tilmelding og anmeldelse af værker:
senest den 27. september kl. 24.00.

Indlevering af værker til censurering:
tirsdag den 22. oktober kl. 10-16
onsdag den 23. oktober kl. 10-19

(Værker indleveret efter denne dato vil ikke indgå i censureringen)

Resultat af censurering tilgængeligt på tilsendt link:
mandag 28.10.19. kl. 9.00

Afhentning af ikke antagne værker:
tirsdag den 29. oktober kl. 10-16
onsdag den 30. oktober kl. 10-19
(Ikke rettidigt afhentede værker henstår på eget ansvar).

Invitation til fernisering kan downloades fra hjemmesiden:
fra 29. oktober 2019

Fernisering:
lørdag den 9. november kl. 12 til 14

Udstillingsperiode:
lørdag den 9. november til søndag den 15. december 2019

Udstillingen er åben:
tirsdag til søndag kl. 12 til 16

Afhentning af solgte værker:
søndag den 15.12.19 kl. 15.30-16.00
eller efter aftale med kontoret på 46 32 14 70

Afhentning af udstillede og ikke solgte værker:
tirsdag den 17.12.19. kl. 10-19.
Ingen udstillede værker må fjernes før udstillingens sidste dag kl. 16.00

 

Tilmelding og anmeldelser

Tilmeldingen og anmeldelsen foregår kun DIGITALT via en formular på vores hjemmeside.
Tilmelding foregår nederst på siden via det gule link.
Det er vigtigt, at kunstnernavnet på tilmeldingen stemmer overens 100% med navnet på det mærkat, der skal sættes på værket. Værker, hvor dette ikke er tilfældet, vil blive afvist.

Gebyr for gyldig tilmelding

Gebyr for at tilmeldingen er gyldig er kr. 350. Gebyret giver ret til at anmelde 4 værker.
De 350 kr. skal indbetales samtidig med tilmeldingen, som er senest den 27. september 2019 kl. 12.
Tilmeldingen er først gyldig når gebyret er Kunstforeningen i hænde.

Gebyret indbetales på reg. Nr. 9570 kontonr. 1129791

Ved betalingen skal overførelsen mærkes på følgende måde:
RÅ, kunstnerens efternavn og fornavn.

Dette er vigtigt så vi kan registrere din indbetaling korrekt.

Vejledning til formularudfyldning

 • Felter, der er mærket med en stjerne, SKAL udfyldes.
 • Under værkmål skrives målene i cm. Drejer det sig om en skulptur, så skrives vægten i kg. I samme felt.
 • Værdien på værket ved eksempelvis kr. 3.000,00 skrives: 3000 (uden punktum og kr. angivelse)
 • Når man har udfyldt, så trykker man på ”send” og får omgående et vindue, hvor indsendelsen bekræftes. Ligeledes får man automatisk en kvittering i sin mailbakke.
 • I kvitteringsmailen får man et link til tilmeldingen. Dette link kan indtil den 27. september 2019 bruges til at rette i anmeldelsen.
 • VIGTIGT NYT: fra den 27. september vil linket i tilmeldingsmailen være deaktiveret indtil censureringen er afsluttet. Linket aktiveres igen den 28. oktober kl. 9.00, når censureringen er afsluttet.
 • Skulle man være nødt til at aflyse, sendes en mail til info@roskildekunst.dk eller ring til kontoret på 46 32 14 70, som foretager det fornødne.
 • Tilmeldingsgebyret vil ikke blive refunderet i tilfælde af forfald.

 

Censureringen

Censureringen finder sted fra torsdag den 24. oktober til søndag den 28. oktober 2019.
I år er censorerne maler Peter Carlsen, billedhugger Kristian Dahlgaard samt keramiker Vibeke Buciek.
Mandag den 29. oktober 2019 kl. 9.00 kan man se resultatet af censureringen ved at klikke på linket i bekræftelsesmailen, som man modtog, da man tilmeldte sig.

Antagne værker

Der skal betales 50 kr. pr. antagne værker, som er et ophængningsgebyr.
Ophængningsgebyret betales på reg. nr. 9570 konto nr. 1129791
Ved betalingen skal overførelsen mærkes på følgende måde:
RÅ, navn, efternavn, værknummer og titel.

Betal først når du er sikker på, at et eller flere af dine værker er antaget.

Fernisering

Roskilde Kunstforening arrangerer lørdag den 9. november 2019 kl. 12 – 14 en fernisering af udstillingen, og regner det for en selvfølge, at alle antagne kunstnere deltager i ferniseringen. Der er gratis adgang for alle.

Invitation til ferniseringen

Roskilde Kunstforening udsender ferniseringsindbydelser til en bred kreds. En kopi af indbydelsen vil kunne downloades fra hjemmesiden efter den 29. oktober 2019

Præmiering

Blandt de antagne værker udpeger censorerne 3 værker, der modtager henholdsvis en 1. pris (kr. 2.500), en 2. pris (kr. 1.500) og en 3. pris (kr. 1.000). Desuden uddeles der erhvervspriser, også udpeget af censorerne.

Salgsafgift

Roskilde Kunstforening tager en salgsafgift på 33% af katalogprisen på værker solgt under udstillingen.

Yderligere oplysninger kan indhentes på

Telefon 46 32 14 70 (tirsdag, torsdag og fredag kl. 10-13)
Eller mail: info@roskildekunst.dk

 

Der er desværre lukket for tilmelding.

 

Med venlig hilsen

Roskilde Kunstforening

Jes Nysten
Formand