Blog-indlæg: Kunst og FNs Verdensmål
Skrevet af Jes Nysten

Juni 2016


En af de interessante ting ved den udstilling, som vi for øjeblikket viser i Kunstforeningen med afrikansk kunst, er den selvfølgelighed hvormed disse kunstnere i deres værker forholder sig til politiske og sociale temaer, som fx adgang til rent vand, pigers adgang til skolegang, migration og korruption.

Nu kan man med en vis ret sige, at det da er typisk afrikanske temaer, så det ikke er underligt, at de også udfoldes i diverse kunstværker. Men det interessante er den spænding, der opstår, når disse værker bliver præsenteret i en dansk kontekst.
For disse kunstnere er det helt selvfølgeligt at engagere sig i samfundsdebatten. Ved flere samtaler med de tre kunstnere, der var heroppe i forbindelse med udstillingen, gav de entydigt udtryk for, at de føler en moralsk forpligtelse ved det at være kunstner.Derfor var det også naturligt, at matche udstillingen med FNs nye Verdensmål. I oktober sidste år blev de nye 17 Verdensmål - der skal gælde frem til 2030 - underskrevet af det største antal lande nogensinde.
Besøger man udstillingen kan man se, hvor nemt det er at sætte mærkater med disse mål under de enkelte værker. Som nævnt er det interessant at se disse værker, som uden problemer kan kommentere nogle af verdensmålene, i en dansk kontekst.

For der er bestemt ikke konsensus herhjemme om, at kunst skal engagere sig i samfundsdebatten, at kunstnere har en moralsk forpligtelse. Derfor kunne man gøre et interessant tanke-eksperiment: kunne man ved en udstilling med forskellige danske kunstnere gøre det samme: sætte sådanne mærkater under alle billederne? Jeg vil da godt kunne nævne et par kunstnere, der ville være oplagte, men der ville også være mange, der ikke så det som deres opgave at engagere sig så konkret og direkte.
Det vigtige er, at de nye Verdensmål retter sig ikke kun mod forhold i de afrikanske lande, men de er også rettet mod os i Danmark - i Roskilde.
Og det varer ikke længe, før der for alvor vil komme fokus på, hvordan de konkret kan implementeres i vores lokale hverdag.
Så kunne det også være interessant, om lokale kunstnere tog stafetten op og ville prøve at komme i dialog med verdensmålene.

FNs Verdensmål

Klik på billledet for at se det i stor størrelse.

 


 

Blogarkiv

Læs flere blogindlæg