Tidligere

Skibet og Bølgen
v. Jane Balsgaard

Udstillingsperiode
26. maj – 24. juni 2018

Udstilling: 26. maj – 24. juni 2018.

 Jane Balsgaard : SKIBET OG BØLGEN
– ny udstilling i Palæfløjen, Roskilde, med kunstværker bl.a. i papir, pil og pinde 

Ferniseres lørdag den 26. maj (kl. 12-14) i Kunsthuset Palæfløjen.

Med udstillingen ’SKIBET OG BØLGEN’ breder kunstneren Jane Balsgaard sig i alle udstillingsrummene i Palæfløjen i Roskilde.
Temaet kredser hovedsageligt om skibet som artefakt med en fri fortolkning af skibe, hav og bølger.

I det første store rum møder man et relief, der spænder over hele den lange væg. Relieffet der er bygget op af bambuspinde og pilekviste, har synlige henvisninger til Wassily Kandinsky – en reminiscens fra Jane Balsgaards tid i Meisterschule i Tyskland, men med elementer af bølgetegn. I de næste rum møder man kirkeskibe, små skibe i glasmontrer og bølger.

På 1. sal i Palæfløjen vises en  dokumentarfilm af Torben Glarbo. Her ser man arbejdet med fremstillingen og ophængningen af Jane Balsgaard’s  installation i Manchester Air Port Terminal II – ”Silent Flight” – en udsmykning, som hun vandt efter en indbudt international konkurrence.

Jane Balsgaard er uddannet maler og billedhugger fra Det Danske Kunstakademi 1972-1978, men hendes nysgerrighed overfor materialer har drevet hende til at afprøve en lang række medier gennem årene.

Det var efter et ophold i Californien i 1983, at hun tog papiret til sig som det billedkunstneriske sprog, hun bedst udtrykker sig med. Som papirkunstner er Jane Balsgaard en pionér på den danske kunstscene. Længe inden samtidens fornyede fokus på materialet i billedkunsten, har hun eksperimenteret med naturmaterialer og med papirets sanselige og stoflige kvaliteter. Men det er særligt brugen af det meget tynde papir, der lader lyset filtrere gennem papirfladerne i hendes papirskulpturer, at hun har vundet international anseelse.

Brugen af tynde grene og papirets lethed har for hende virket som en frigørelse fra tyngdekraften.

Jane Balsgaard er en af de mest konsekvente inden for Installationsfeltet. Hun formår - gennem sin stramme brug af materialer,  brugt til stedspeciifikke rum - at skabe enkeltværker, der står som milepæle i udviklingen af en ny skulpturopfattelse, båret af sanselighed.

Klik her og læs folder om udstillingen

Kunstneraftener

Der afholdes 2 Kunstneraftener, torsdag den 31. maj kl. 19 - 21 og torsdag den 7. juni kl. 19 - 21, begge aftener i Palæfløjen.