Vidste du det?

Om Roskilde Kunstforenings historie

Vores historie

Roskilde Kunstforening blev stiftet i 1940.
Foreningen startede i skyggen af krigen som et konglomerat af flere kulturelle retninger såsom billedkunst, musik og litteratur bl.a. for at byde besættelsesmagten trods under navnet "Kunstforeningen for Roskilde og Omegn". Efter krigen koncentreredes arbejdet mere og mere om at udstille billedkunst, mens de andre kulturretninger trådte lidt i baggrunden.

Udstillingerne startede i det små i bibliotekets sal og i det kommunale udstillingslokale "Farver Hammers Gård", men fra midt-80erne fik foreningen mulighed for at udstille i Roskilde Palæ.

I 1991 flyttede Roskilde Kunstforening ind i Det gule Palæs vestfløj, som blev kaldt ”Palæfløjen”, hvor der siden har været drevet en kontinuerlig udstillingsvirksomhed med 8-14 udstillinger om året samt foredrags- og koncertvirksomhed. Udover at være en del af kulturstrøget, strækker vores samarbejder sig bredt fra Roskilde Kommune til de lokaler foreninger. Se listen herunder.

Kunstforeningen skal alene leve op til de oprindelige og stadig lige væsentlige formål:

AT VIRKE FOR KUNSTENS TARV I ROSKILDE

 

Roskilde Kommune
Roskilde Museum
Museet for Samtidskunst
Roskilde Erhvervsforum
Roskilde Musikforening
Roskilde Teaterforening
Roskilde Højskoleforening
Alliance Francaise
Ro's Torv