Roskilde Åben 2024 - en censureret udstilling

Praktiske informationer

ROSKILDE ÅBEN 2024 - en censureret udstilling.

Årets store begivenhed i Palæfløjen - Roskilde Kunstforening, er den censurerede udstilling: Roskilde Åben!

Tilmeldingen åbner tirsdag den 27. august, men her er foreløbig de vigtige datoer og informationer om hvad man kan tilmelde:

Datoer til kalenderen

Tilmelding åbner: Tirsdag den 27. august kl. 9.
Tilmeldingen slutter: Torsdag den 3. oktober kl. 12
Indlevering af værker til censurering: Mandag den 28. oktober kl. 14-17 og tirsdag den 29. oktober kl. 10-19
(Værker indleveret efter denne dato vil ikke indgå i censureringen)
Resultat af censurering tilgængeligt på tilsendt link: Den 1. november kl. 9
Afhentning af ikke antagne værker:  Mandag den 4. november kl. 10-16 og tirsdag den 5. november kl. 10-18
(Ikke rettidigt afhentede værker henstår på eget ansvar indtil 10.01.25).
Invitation til fernisering kan downloades fra hjemmesiden: Fra fredag den 1. november kl. 9
Fernisering: Lørdag den 9. november kl. 12
Udstillingsperiode: Lørdag den 9. november til søndag den 8. december 2024.
Udstillingen er åbent: Tirsdag til søndag kl. 11 til 15.
Afhentning af solgte værker: Søndag den 8.12.24 kl. 14.30-15.00 eller efter aftale med kontoret på 46 32 14 70.
Afhentning af udstillede og ikke solgte værker: Tirsdag den 10.12.24. kl. 10-18
Ikke afhentede værker: Alle indleverede værker (antaget såvel som ikke antagede), der ikke er afhentet inden 10.01.25, tilfalder Roskilde Kunstforening, som herefter har råderet over værkerne.

Hvad kan tilmeldes Roskilde Åben 2024

Maleri, akvarel, grafik, tegning og collage, foto, skulptur, keramik, vævning, glas, m.v. Der er ingen grænser for materialer.

Antal: 4 værker pr. kunstner. Et værk må kun bestå af en genstand. Kun ÈEN tilmelding med højest 4 værker pr. kunstner (penge returneres ikke, hvis man har lavet flere tilmeldinger, og det er den første betalte tilmelding, der gælder).

Krav til værkerne

 • Værkerne skal være til salg på udstillingen
 • De skal være udført inden for de seneste to år
 • De må ikke tidligere have været udstillet i Roskilde eller indsendt til censurering ved Roskilde Åben.
 • Alle værker skal være klar til ophængning/opstilling. Malerier evt. i blindramme. Vægværker, der ikke har funktionelle ophæng, vil blive afvist.
 • Våde værker vil blive afvist.
 • Fritstående arbejder (skulptur o.s.v.) kan indleveres med podium.
 • Størrelser:
  • Billeder til ophængning på væg må ikke måle over 125 cm. På nogen led. Målene er inklusive ramme. Der må ikke bruges glas!
  • Skulptur, hvor selve værket indleveres, må ikke veje over 50 kg. Større skulpturer kan ”indsendes” ved, at der indsendes fotos af værket/værkerne. Hvert værk skal være fotograferet fra 3 forskellige vinkler. Billederne skal være papirbilleder i format mindst 10x15 cm. NB: Censureringen af værkerne foretages derefter udelukkende på basis af de fremsendte fotografier.
 • Kunstnernavn, værknummer og titel skal skrives på en mærkat, som påklæbes hvert værk. Det er kunstnerens ansvar at sørge for, at mærkater med disse oplysninger er på hvert enkelt værk ved indleveringen. Disse oplysninger bruges også på tilmeldingsblanketten (se nærmere herom senere) og de skal stemme 100% overens, ellers vil værket blive afvist.

 

Yderligere informationer og vejledning samt tilmelding følger til august 2024.