GENERALFORSAMLING 2020

Hermed indkaldes til

Generalforsamling i Roskilde Kunstforening

MANDAG D 9 MARTS KL 19.30

Den afholdes på Roskilde Gymnasium, Domkirkepladsen, 4000 Roskilde.

Dagsorden ifølge VEDTÆGTERNE, som kan ses på vores hjemmeside
roskildekunstforening.dk/vedtaegter

Efter generalforsamlingen og lidt forfriskninger foregår den traditionelle lodtrækning om indkøbte kunstværker i 2019.
Hvert medlemsskab udløser retten til at få én lodseddel.
Lodtrækningen foregår udelukkende blandt de fremmødte.

HUSK medlemskortet!

Medlemskort 2020 vil blive udleveret på generalforsamlingen, hvis kontingent er betalt.

Billedeoversigt  - her kan du se værkerne til bortlodning (åbner som pdf)