Omtaler af 5 foredrag afholdt af Roskilde Kunstforening i samarbejde med Folkeuniversitetet

Kamma Rahbek v/ Maria Helleberg

Stjernen uden værk.  Kvinden uden ansigt. Blid, men bidsk. Kamma Rahbek er et begreb. Et af de navne, folk kender fra Guldalderen. Men hun er på alle måder et paradoks: hendes hovedværk er egentlig væk, hun skrev fantastiske breve, men ingen bøger. Hun var yndig, men havde ikke råd til at få malet sit portræt. Alle kendte hende, men hun og hendes mand levede i forbavsende fattigdom, Og hun havde en sort, præcis humor: hun var ikke sukkersød som så meget i samtiden. Hun havde bid og satire. Hun bagte og lavede den mest udsøgte  mad, men måtte lære sig selv at lave mad. Og generation efter generation har beskæftiget sig med hende, ofte som reduktion: kunne hun i virkeligheden lide sin mand? Hvorfor tog hun ikke i teatret? Kunne hun ikke lide H C Andersen? Hvorfor dog klistre billeder på små æsker? I aften vil vi nærme os hende med nysgerrighed. Hvad var det dog for en kvinde?

 

Thorvaldsen v/ Laila Skjøthaug

Thorvaldsen  -  den frie kunstner i Rom

Billedhuggeren Bertel Thorvaldsen bosatte sig i Rom i 1797. Han havde tilladelse til at blive i byen i tre år. Mod slutningen af perioden udførtes dog et betydeligt lobbyarbejde af kredse i Danmark. Dette hører til en blandt flere forudsætninger for, at Thorvaldsen fik et mere end 40-årigt kunstnerliv i byen. Han nærede stærke drømme om at være en fri kunstner og foredraget ser den yderst produktive billedhugger Thorvaldsen og hans værker med disse øjne. 

 

 


Weyse v/ Jacob Beck

C. E. F. Weyse (1774-1842) er en absolut hovedskikkelse i den danske guldalder. Som tysksproget dansker fra Altona kom han som ung til København og tilførte (som en række andre hel- og halvtyskere) friske kontinentale vinde til den musikalsk provinsielle hovedstad. Med efterklange af hans idol Mozart vandt han stor popularitet i det danske musikliv. Også selskabslivet livede han op, både med sit skarpe vid og ikke mindst med sit virtuose klaverspil. I dag husker vi mest hans sange (ikke mindst morgensangene skrevet til Vajsenhusets drenge) og romancer. Hans instrumentalmusik er i disse år ved at blive genopdaget. Og så er der ikke at forglemme en række operaer og syngespil, hvor dette foredrag vil dvæle ved det halvglemte mesterværk "Sovedrikken" med tekst af Oehlenschläger (med den udødelige "Skøn jomfru, luk dit vindue op"). Endelig skal vi også tale om den romantiske myte, der omgærder Weyses navn, nemlig den store og umulige forelskelse i Julie Tutein.

 

H. C. Andersen v/ Jacob Bøggild

Det er en kendt sag, at Søren Kierkegaard skrev en yderst kritisk anmeldelse af H.C. Andersen som romanforfatter. Det er mindre påagtet, at visse af Andersens eventyr og historier forekommer at være i en dialog med aspekter af Kierkegaards tænkning og teologi. Foredraget vil belyse dette. Det er tale om et par eventyr, hvor Kierkegaard muligvis har haft en direkte indflydelse på, hvad Andersen skrev (”Sneedronningen” og ”Historien om en Moder”). Dertil kommer, at angst er et tema hos Andersen i en udstrækning, som heller ikke har fået meget opmærksomhed. Der er affiniteter til Kierkegaards forståelse af fænomenet angst. Foredraget vil fremdrage eksempler herpå (primært ”Dryaden”). Endelig vil foredraget fremhæve, hvordan Andersen i ”De vilde Svaner” decideret foregriber, hvad Kierkegaard senere vil skrive. Det er måske det mest overraskende i forhold til den vanlige opfattelse af, hvilken art forfatter Andersen er.

 

 


Kierkegaard v/ Jes Nysten

Den unge teolog Søren Kierkegaard, der både kom hos Heibergs og hos Rahbeks, debuterede i 1838 med Af en endnu Levendes Papirer. Det var oprindelig tænkt som en anmeldelse af en roman af H C Andersen "Kun en spillemand". Men det svulmede op til et essay - en skarp kritik af Andersen som romanforfatter, men der var ikke kun kritik.

Her mødte det københavnske borgerskab for første gang denne unge kringlede teologs særlige evner som forfatter. Dette bekendtskab blev for alvor stadfæstet med hans pseudonyme udgivelse fra 1843: det geniale skrift "Enten - Eller".

Foredraget vil trække nogle afgørende linjer gennem det, der blev til et enestående samlet værk. Læst over hele verden - kun sammenlignelig med: Andersens værker!


TILMELDING HER

Spørgsmål vedrørende tilmelding og andre praktiske forhold omkring foredragsrækken sendes til Roskilde Folkeuniversitets programsekretariat på:

 

Tilbage til kursusoversigt - klik her.