For institutioner og foreninger

Foreninger og institutioner har mulighed for gennem Folkeuniversitetet at engagere kompetente og vidende foredragsholdere til arrangementer og kurser. Da Folkeuniversitets formål er formidling af forskning, skal formidlingen foretages af en person med relevant uddannelse (ofte universitetsuddannelse) inden for emnet. Arrangementet skal desuden være åbent og annonceres offentligt.

Arrangementer i Folkeuniversitets regi kan have to former:

Foredrag (1 dobbelttime).
Kursus (et antal dobbelttimer)

Økonomi      
Hver gang et foredrag/kursus arrangeres, betaler Roskilde Folkeuniversitet en komiteafgift til Syddansk Folkeuniversitet, der herefter dækker udgifterne til foredragsholderen. Komiteafgiften skal betales af arrangøren. Foreningen kan tage entre.

Foreninger skal selv:

Kontakte Roskilde Folkeuniversitet
Kontakte og indgå aftaler med oplægsholder
Annoncere arrangementet på www.kulturbasen.dk og på tilmeldingssiden afmærke ”Folkeuniversitetsarrangement”.
Annoncere arrangementet offentligt. Skriv altid, at "det afholdes i samarbejde med Roskilde Folkeuniversitet".
Skaffe lokale og sørge for arrangementets afholdelse.

Roskilde Folkeuniversitet sørger for at:
Tilmelde foredragsholder til Syddansk Folkeuniversitet, der sørger for det videre fornødne (løn og feriepenge samt transport m.v. til foredragsholder)Kontakt
Roskilde Folkeuniversitets programsekretariat kontakt@roskildefolkeuniversitet.dk

Retur til forside