Paulus og identitet

Introduktion til Paulus: Den første hedningeapostel – og stadig aktuel

v/ Troels Engberg Pedersen, professor i Ny Testamente

Paulus bliver med at rumstere i vores kultur. I de sidste 20 år har moderne filosoffer grebet tilbage til apostlen for finde svar på spørgsmål om identitet i vores moderne samfund. Men hvem var han? Hvad var hans eget budskab? Og hvordan kan det bruges i dag, uanset om man tænker kristent eller ej? Forelæsningsrækken er tænkt som en introduktion til Paulus, der ikke kræver særlig forhåndsviden. (Jf. TE-P: Paulus om identitet. Hvordan er apostlen relevant for os i dag? Udkommer 23.1.2020 hos Gyldendal.) Vi vil læse et par af hans lettere breve for ad den vej at fokusere på, hvad han siger om identitet: som Kristustroende – men også med den enkeltes diversitet som enten jøde eller ikke-jøde, herre eller slave, mand eller kvinde.

1. gang: Hvem var Paulus?

2. gang: 1. Thessalonikerbrev.

3. gang: Galaterbrevet.

4. gang: Paulus om identitet.

Sted: Palæfløjen, Det gule Palæ, Stændertorvet

 

4 gange - 04.02, 11.02, 18.02, 25.02

kl 19.00 til 21.00

 

Pris: 280 kr

 

Tilmelding - klik her