Logo

ROSKILDE KUNSTFORENING AFHOLDER GENERALFORSAMLING 7. SEPTEMBER.

Som det er fremgået af hjemmesiden, afholdes dette års generalforsamling den 7. september kl. 19.30 i salen på Roskilde Gymnasium.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

  1. Valg af dirigent.
  2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
  3. Regnskabsaflæggelse for det forløbne år samt fastsættelse af kontingent for det indeværende år.
  4. Behandling af indkomne forslag fra medlemmer og bestyrelse.
  5. Valg af medlemmer til foreningens bestyrelse samt suppleanter.
  6. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
  7. Eventuelt.

Du har allerede nu mulighed for at se de værker der udloddes.

Klik her for at se oversigten over de værker der er med i årets auktion (åbner som pdf)

Besøg vores hjemmeside - klik her

På bestyrelsens vegne
Jes Nysten

Afmeld nyhedsbrev