Mystik i dag - fra klostercelle til meditations app
v/ cand.mag. Dorthe Enger

4 gange kl 19.00 på VUC, Læderstræde 4, Roskilde 19. oktober, 26. oktober, 2. november, 9. november

Pris: 280 kr

Mystikkens fokus er livsændrende åndelige oplevelser og dannelsesrejser.
Tidligere udgjorde klostrene rammen for denne udforskning af det menneskelige sind.

I dag i Vesten er mystikken blevet demokratiseret. Den smalle vej appellerer til de mennesker, der følger i fodsporene på munke og nonner, men ofte uden at forlade hverdagslivet i samfundet. Den brede vej er forbundet med løsrivelsen af især østlige teknikker som meditation og yoga fra deres religiøse kontekst. Mindfulness-kurser udnytter den åndelige ”teknologi” på godt og ondt. Underholdningsindustrien har taget mystikken til sig, især i superhelte filmene. Naturvidenskaben er ogsa? blevet interesseret i mystik. Mystikerens indefra perspektiv pa? sin oplevelse kan nu suppleres med neurovidenskabens udefra perspektiv. I løbet af fire gange vil dette spændende emne blive udfoldet med udgangspunkt i følgende temaer.

1. Mystik som fænomen
Introduktion til mystik som et universelt religiøst fænomen Præsentation af mystikeren Den mystiske oplevelse
Debat: Mystik – fup eller forløsning?

2. Mystik som ritual og fortælling
Stadierne på heltens vej: Mystik som dannelsesrejse
Fortolkning af Siddhartas, Jesus’ og Muhammeds dannelsesrejser Debat: Hvem må følge i heltenes fodspor?

3. Mystik og kultur
Introduktion til præmoderne, moderne og postmoderne samfundstyper
Mystikere i præmoderniteten, moderniteten og postmoderniteten
Debat: Kvindelige mystikere og mystikkens patriarkalske kontekst: Opbrud eller tilpasning?

4. Mystik og videnskab
Denne sidste del af kurset sætter fokus på forskellige videnskabelige teorier om mystik set i lyset af moderniteten. Socialkonstruktivistiske teorier fremhæver, at mystikken afspejler den politiske og sociale kontekst, hvorimod perennialismen hævder, at mystikken udtrykker evige sandheder, der går på tværs af kulturer og religioner.
Debat: Kan der findes en mellemposition mellem socialkonstruktivisme og perennialisme? Opsamling af hele kursusforløbet: Spørgsmål og debat

Tilmelding KLIK HER