MYSTIK I DAG - FRA KLOSTERCELLE TIL MEDITATIONS APP

v/cand.mag. Dorthe Enger
4 gange: 30.08, 06.09, 13.09, 20.09
Alle gange kl 19.00
Sted: VUC, Læderstræde 4

Pris: 280 kr

Mystikkens fokus er livsændrende åndelige oplevelser og dannelsesrejser, der har haft store konsekvenser for den enkelte og for kulturer.

Tidligere udgjorde klostrene rammen for mystikken.

I dag i Vesten er mystikken blevet demokratiseret. Den smalle vej appellerer til de mennesker, der følger i fodsporene på munke og nonner, men ofte uden at forlade hverdagslivet i samfundet. Den brede vej er forbundet med løsrivelsen af især østlige teknikker som meditation og yoga fra deres religiøse kontekst. Mindfulness-kurser udnytter den åndelige ”teknologi” på godt og ondt. Underholdningsindustrien har taget mystikken til sig, især i superhelte filmene. Naturvidenskaben er også blevet interesseret i mystik. Mystikerens indefra perspektiv på sin oplevelse kan nu suppleres med neurovidenskabens udefra per- spektiv.

I løbet af fire gange vil dette spændende emne blive udfoldet med udgangspunkt i følgende temaer.

1. Mystik som oplevelse og dannelsesrejse

Den mystiske oplevelse og dannelsesrejse med udgangspunkt i en analyse af Charlotte Rørths beretning om sit møde med Jesus i bogen Jeg mødte Jesus og Svend Brinkmanns beskrivelse af en oplevelse i hans nyeste bog Mit år med Gud.

Fortolkning af Siddhartas, Jesus’ og Muhammeds mystiske dannelsesrejser.

2. Mystik og kultur

Introduktion til præmoderne, moderne og postmoderne samfundstyper

Mystikere i præmoderniteten, moderniteten og postmoderniteten

Diskussion af mystikkens rolle med udgangspunkt i Svend Brinkmanns kritik af en vestlig individualistisk kultur med fokus på selvudvikling.

3. Mystik og videnskab

Denne del af kurset sætter fokus på forskellige videnskabelige teorier om mystik set i lyset af moderniteten. Naturvidenskabelige metoder lægger vægt på den fysiske side af mystikken. Socialkonstruktivistiske teorier fremhæver, at mystikken afspejler den politiske og sociale kontekst, hvorimod perennialistiske teorier hævder, at mystikken udtrykker evi- ge sandheder, der går på tværs af kulturer og religioner. En mellemposition mellem social- konstruktivisme og perennialisme fremhæver, at mystikernes beretninger afspejler kulturel- le forskelle, men samtidig er der et fælles ideal om medfølelse og næstekærlighed.

4. Perspektiver på mystik i forbindelse med COVID-19 pandemien

COVID-19 pandemien er en krise, der har afkrævet mennesker og deres kulturer selvransagelse. Denne sidste del præsenterer først mystikkens rolle i forhold til kriser. Derpå diskuteres mystikkens ideal om medfølelse og næstekærlighed i forhold til viden- skabelige teorier om flokimmunitet og den danske ungdomskulturs hedonisme. Opsamling af hele kurset og debat.

Tilmeld dig her

 

Tilbage til kursus- og foredragsoversigten

 

 

Middelalderens filosofi, litteratur og videnskab om natur - og den aktuelle appel?

v/Aksel Haaning, lektor i filosofi- og videnskabshistorie

3 gange - 04.09/11.09/18.09

Alle dage kl 16.00 til 17.45

Sted: VUC Roskilde, Læderstræde 4, lokale 23

Pris: 330 kr

Læs mere

Mystik i kristendommen, islam og buddhismen


v/ Dorthe Enger, cand.mag., foredragsholder og forfatter

3 gange - 04.09/11.09/18.09
Alle dage kl 19.00 til 20.45

Sted: VUC Roskilde, Læderstræde 4,
lokale 23

Pris: 330 kr

AFLYST

Edvard Munch – en plaget kunstnersjæl hvis indflydelse dårligt kan overvurderes

v/ Rasmus Olsen, kunsthistoriker

5 gange - med start 10.10
Alle dage kl 16.00 til 17.45

Sted: VUC Roskilde, Læderstræde 4, lokale 23

Pris: 550 kr

Læs mere

Henrik Nordbrandt: En stor, nu voldsomt savnet digter og hans litteraturhistoriske betydning

v/ Erik Skyum-Nielsen

Lørdag d 14.10 kl 10.00 til 14.30

Sted: Palæfløjen, Stændertorvet 3

Pris: 260 kr

 

Læs mere

Filosofiens Mesterværker

v/ Kasper Lysemose, filosof og foredragsholder

8 gange - med start d. 23.10

Alle dage kl 16.00 til 17.45

Sted: VUC Roskilde, Læderstræde 4, lokale 22

Pris: 880 kr

Læs mere

William Blakes forunderlige verden

v/ Jes Nysten, cand. teol., forfatter og foredragsholder

4 gange - 23.10/30.10/06.11/13.11

Alle gange kl 16.00 til 17.45

Sted: VUC Roskilde, Læderstræde 4, lokale 23

Pris: 440 kr

Læs mere

Siciliens kunst- og kulturskatte


v/ Tine Kragh, kunsthistoriker, kunstner og leder af Højskolen på Sicilien.

5 gange - med start d 31.10
Alle dage kl 19.00 til 20.45
Sted: VUC Roskilde, Læderstræde 4, lokale 23
Pris 550 kr

Kurset er desværre aflyst

Ehrengard, forførelsens kunst


v/ Ivan Z Sørensen
, forfatter, mag.art. og cand.mag

Lørdag den 25.11 kl. 10.00 til 14.30

Sted: Palæfløjen, Stændertorvet 3

Pris: 260 kr

Foredraget er desværre aflyst

Om Roskilde Folkeuniversitet

Læs om os her - klik her

Besøg os på facebook

Følg os på Facebook - klik her

Tilmelding til nyhedsbrev

 Tilmeld dig vores nyhedsbrev - klik her

Tidligere kurser og foredrag

ARKIV - besøg vores arkiv