Generalforsamling

Afholdt den 7. september 2021

i salen på Roskilde Gymnasium

ROSKILDE KUNSTFORENING AFHOLDER GENERALFORSAMLING 7. SEPTEMBER.

Som det er fremgået af hjemmesiden, er generalforsamlingen udsat. Vi har nu fået reserveret salen på Roskilde Gymnasium, så GENERALFORSAMLINGEN BLIVER 7. SEPTEMBER.

Vi nåede lige akkurat at afholde generalforsamlingen i 2019 inden alt lukkede ned, men det har ikke indtil nu været muligt at gennemføre den i år. Men der har heller ikke været megen aktivitet i løbet af året.

Jeg skal dog her nævne et par ting allerede nu, som vil blive behandlet på generalforsamlingen. Med hensyn til vores regnskab for 2020 kommer vi ud med et beskedent underskud på 14.000 kr. Bestyrelsen vil også fremsætte forslag om et uændret kontingent.

Vi er naturligvis meget glade for, at I medlemmer støtter så fint op om vores forening i form af kontingent indbetaling. Ikke mindst i svære tider betyder det rigtig meget med denne fine opbakning.

Nu kommer vi for alvor i gang igen med udstillinger, så vær opmærksom på hjemmesiden og de kommende nyhedsbreve.

På bestyrelsens vegne
Jes Nysten

Klik her for at se oversigten over de værker der er med i årets auktion (åbner som pdf

 

Klik her for at læse referat fra dette års generalforsamling

Klik her for at læse formandsberetning

Klik her for at se årsregnskab