JUNGS PSYKOLOGI OG FILOSOFI. MENNESKET OG NATUREN

v/ Lektor i filosofi Aksel Haaning, Roskilde Universitet

3 gange: 25.10, 01.11, 08.11

Alle gange kl 16.00

Sted: VUC, Læderstræde

Pris: 210 kr

 

Få en indføring i moderne Jung-forskning. Undervisningen tager afsæt i bogen 'Jung - en stemme fra dybet' (Akademisk Forlag).

25.10: Kristendommen i moderne fortolkning. Jungs Psykologi og religion (1938).

01.11: Jung senere værker: Den glemte naturforståelse i europæisk historie. Genopdagelse som levende opgave i os selv. Psykologi og alkymi (1944; 1952) og udgivelsen af Aurora consurgens – opstigende morgenrøde (1957), dansk udgave under forberedelse.

08.11: Den glemte naturforståelse og Aurora consurgens – fortsat, herunder forfatterspørgsmålet.

Psykoanalysens historie er ikke, hvad vi troede for bare 10-15 år siden. Moderne videnskabshistorie vender op og ned på mange vante forestillinger. Det gælder også den schweiziske psykiater C.G. Jungs psykologi og filosofi. Mange nye skrifter også af Jung selv, er i dag udgivet, og flere er stadig under udgivelse. I dag fremstår C.G. Jung (1875-1961) som en af det 20. århundredes store tænkere og kulturanalytikere. I centrum står Jungs bidrag til modernismen, det 20. århundredets historie og forhold til naturen.

Kurset giver dig et overblik over den moderne forskning og placerer Jungs analyser af den europæiske mentalitet i mellemkrigsårene og under den kolde krig i en aktuel kontekst. Helt centralt vil stå Jungs hypotese om den individuelle psykologi og dens forbindelse med den kollektive mentalitet samt et behov for selverkendelse i forbindelse med kulturel og religiøs fornyelse i det 21. århundrede. En række skrifter, vi tidligere kun har kendt af navn, vil også blive præsenteret. Det gælder ikke mindst Jungs rigt illustrerede såkaldte Røde Bog, 'Liber Novus', der blev udgivet i 2009, der nu studeres på kunstakademier verden over. Dens mentale rejse i underbevidstheden sammenlignes med Dantes 'Guddommelige Komedie' og William Blakes illuminerede bøger. Jung begyndte arbejdet med bogen under Første Verdenskrig, og den giver et aktuelt indblik i det 20. århundredes mentalitet i mellemkrigsårene.

I Jungs forståelse af kunst, symboler og underbevidstheden vil også Jungs analyse af menneskets forhold til naturen komme i centrum – ligesom det er centralt i Jungs forfatterskab og ikke mindst hans afsluttende udgivelse af den genopdagede tekst med titlen Aurora consurgens – morgenrøde, der er på vej i dansk oversættelse.

Tilmeld dig her