Generalforsamling den 21. marts kl. 19.30

Formandens beretning samt regnskab ligger klar

ROSKILDE KUNSTFORENING GENERALFORSAMLING 2023

Dagsorden til den kommende generalforsamling - den 21. marts kl. 19.30.

Dette års generalforsamling afholdes den 21. marts kl. 19.30 i salen på Roskilde Gymnasium. Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

1. Valg af dirigent.
2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
3. Regnskabsaflæggelse for det forløbne år samt fastsættelse af kontingent for det indeværende år.
4. Behandling af indkomne forslag fra medlemmer og bestyrelse.
5. Valg af medlemmer til foreningens bestyrelse samt suppleanter.
6. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
7. Eventuelt.
 
Nedenfor kan du downloade diverse relevante dokumenter som pdf'er: