HAGE-FAMILIEN MELLEM HANDEL, POLITIK OG KULTUR
I DET 19. ÅRHUNDREDE

v/ Historiker Gorm Bruun Hansen

5 gange: 25.10, 01.11, 08.11, 15.11, 29.11

Alle gange kl 19.00

Sted: VUC, Læderstræde 4

Pris: 350 kr

Hage – familien mellem handel, politik og kultur i det 19. århundrede
Fra en lille virksomhed i Stege udviklede Hage-familien sig til en rig, stærk og betydningsfuld familie i Danmark. I serien vil vi følge denne udvikling, belyse de mange forskellige aspekter, sætte dem ind i en generel Danmarkshistorie samt trække nogle af de mest interessante personer frem. Roskilde får en væsentlig rolle i nogle sammenhænge. Familien lever stadig i bedste velgående og er kendt i flere sammenhænge, men vi slutter familiesagaen med 1. Verdenskrig.

 

25/10 2021 kl. 19.00

Hage-familien ca. 1750 - 1920
Hage-familien startede sin handels-og rederivirksomhed i Stege i det 18. århundrede. Christopher Friedenreich Hage (1759 – 1849) er det berømteste medlem i den forbindelse. Hages købmandsgård ligger stadig som en vigtig historisk bygning ved havnen. Familien og dets firmaer kom til at spille en væsentlig rolle i kornsalget til England, rederivirksomhedernes fremgang og landbrugets modernisering. Foredraget vil belyse familiemedlemmernes familiemæssige, sociale og kulturelle position i bl.a. Stege, Nakskov, Roskilde og København. Med Alfred Hage (1803-1872) i kompagniskab med Puggaard blev familien en af de rigeste i Danmark og handelsfirmaet dominerende i bl.a. kornhandelen med England. Han begyndte også at opkøbe storgodser.

 

1/11 2021 kl. 19.00

Johannes Dam Hage (1800-1837)
Johannes Dam Hages liv og gerning er tæt knyttet til Roskilde: han var latinskoleelev og lærer ved Roskilde Katedralskole, han blev aktiv borger i byen, debattør, sparkassegrundlægger, initiativtager til flere sociale og veldædige foretagender m.m. Han var med til at grundlægge Danmarks første egentlige politis avis ”Fædrelandet”, hvor han blev redaktør og flittig skribent. I den egenskab blev han idømt livsvarig censur. I forvejen deprimeret også p.g.a. sin hustrus tidlige død begik han selvmord og kan måske kaldes politisk martyr under enevælden. Forinden havde han meget berøring med mange centrale personer og mange vigtige strømninger i Danmark. Han ligger begravet på Gråbrødre Kirkegård, hans buste står i indgangen til Danske Bank, og der er et mindesmærke i Stege Kirke.

 

8/11 2021 kl. 19.00

Hage-familiens politikere frem til 1. Verdenskrig.
Foredraget vil belyse 6 centrale medlemmer af Hage-familien med meget forskellige synspunkter og holdninger, som tilsammen tegner et billede af den politiske udvikling i Danmark i perioden fra 1830’erne til 1920. Det drejer sig om 2 ministre, rigsdagsmænd (bl.a. valgt i Roskilde-kredsen), lokalpolitikere, politiske journalister m.m

 

15/11 2021 kl. 19.00

Constantin Hansenmaleri: Det grundlovgivende Rigsforsamling og Alfred Hage.
Dette berømte maleri blev bestilt, betalt og udstillet i 1864 i egen spisestue af Alfred Hage (1803-1872), men senere foræret til Frederiksborg Slot. Vi vil belyse maleriets tilblivelse, Alfred Hages betydning, Constantin Hansen som maler og billedets historie, men også behandle den historiske situation i 1848-49 samt foretage en analyse af maleriet.

 

29/11 2021 kl. 19.00

Johannes Hage (1842 – 1923) og Nivaagaard Malerisamling.
Foredraget vil dels berette om Johannes Hage og hans spændende liv med politik, social velfærd, virksomhedsgrundlæggelse og -ledelse samt eventyrlige aktiviteter. Han var som flere i familien kunstsamler og mæcen og grundlagde Nivaagaard Malerisamling i 1908. Foredraget vil også fortælle om malerisamlingen, dens historie, dens bygninger samt gennemgå flere meget interessante malerier fra Italien, Frankrig og især Danmark i Guldalderen.

 

Tilmeld dig her