Fra klostercelle til meditations app

Et kursusforløb i mystik

v/ Dorthe Enger, lektor, cand. mag.

Mystik er et universelt religiøst fænomen, der sætter fokus på den religiøse oplevelse og den åndelige dannelsesrejse, der ledsager den. De tre store verdensreligioner buddhisme, kristendom og islam er alle udviklet på baggrund af fortællingerne om deres grundlæggeres åndelige dannelsesrejser.

Før i tiden var mystik et tema for religiøse specialister som munke og nonner, der gennem en streng bøns- og meditationspraksis søgte kontakt med en dimension uden for tid og rum. Mystik er en subjektiv oplevelse og skal kommunikeres. Dette betyder, at selvom mystik findes over hele verden, er formidlingen af oplevelsen og mystikkens status præget af den kulturelle kontekst.

I dag i Vesten spiller mystik en rolle for mange mennesker med forskellige formål. Der er mennesker, der integrerer en bøns- og meditationspraksis i deres hverdagsliv og lever som verdslige munke og nonner. På arbejdspladser og i sportsverdenen anvendes østlige meditationsformer under begrebet mindfulness til at modvirke stress og optimere præstationer. Endelig gør underholdningsindustrien ihærdig brug af den heltefortælling og de overnaturlige fænomener, der ligger gemt i mystikerens dannelsesrejse, jf.  for eksempel Star Wars filmene.

 

I løbet af fire gange vil dette spændende emne blive udfoldet med udgangspunkt i følgende temaer.

 

1. Mystik som fænomen

• Introduktion til mystik som et universelt religiøst fænomen med udgangspunkt i Platons Hulelignelse

• Præsentation af mystikeren

• Den mystiske oplevelses indhold

• Mystik i dag: Den smalle og den brede vej. Kan mystik fungere som ”opium”?

 

2. Mystik som ritual og fortælling

• Introduktion til mystikkens ritual og fortælling: Stadierne på heltens vej

• Fortolkning af Siddhartas, Jesus’ og Muhammeds dannelsesrejser

• Spørgsmålet om efterfølgelse: Hvem må følge i heltenes fodspor?

  

3. Mystik og kultur

• Introduktion til præmoderne, moderne og postmoderne samfundstyper

• Mystikere i præmoderniteten, moderniteten og postmoderniteten

• Kvindelige mystikere og mystikkens patriarkalske kontekst: Opbrud eller tilpasning?

 

4. Mystik og videnskab

• Introduktion til emnets historie: Hvorfor mystik er blevet et emne for psykologien og naturvidenskaben

• Hvordan psykologiske og naturvidenskabelige perspektiver på mystik kan bidrage til en forståelse af fænomenet.

• Konsekvenserne af den naturvidenskabelige forskning for mystikken: Kan bøn og meditation afløses af en pille?

 

Opsamling

 

Sted: Absalons skole, Absalonsvej 2 - med indgang fra Støden

 

4 gange - 15.04, 22.04, 29.04, 06.04

Kl 19.00 til 21.00

 

Pris: 280 kr

 

Tilmelding - klik her