Samarbejdsaftale i 2022

Roskilde Universitet og Folkeuniversitet i Roskilde har underskrevet en aftale om samarbejde, som skal støtte og fremme Folkeuniversitetets aktiviteter og relationen mellem Roskilde Universitet og Roskilde i det hele taget.
Prorektor Peter Kjær fra Roskilde Universitet understreger, at aftalen giver parterne ’papir’ på en relation, som har eksisteret i flere år.
 
”Samarbejdet har i høj grad været båret af ildsjæle på begge sider. Med aftalen etablerer vi en mere formel ramme for samarbejdet, som gør det lettere for Folkeuniversitetet at trække på vores forskere og benytte vores lokaler til arrangementer.”
Formand for Folkeuniversitet i Roskilde Jes Nysten udtaler om samarbejdet:
"Fra Folkeuniversitetets side er vi naturligvis overordentlig glade for, at der igen er skabt denne faste kontakt til Roskilde Universitet. Det giver vores daglige formidlingsarbejde et stærkere fundament, og i fællesskab kan vi sikre en endnu bedre undervisning til borgerne i Roskilde og omegn."
 
Tilbage til forside