Roskilde Folkeuniversitet

Retur til forside

Hvem er vi?
Folkeuniversitetet tilbyder undervisning på universitetsniveau. I forelæsninger, kurser og

studiekredse formidles forskningens resultater og metoder.
Der er ingen krav om særlige eksaminer eller forudgående uddannelse for at deltage. Folkeuniversitetet samarbejder med foreninger, museer og institutioner og udbyder løbende nye tilbud.

Organisering
Roskilde Folkeuniversitet er tilknyttet Syddansk Folkeuniversitet, der har sekretariat i Odense.

Lokalt ledes RFU af en komite:

Jes Nysten (formand)

Søren Lyder Jacobsen

Frank Birkebæk

Mette Sonne Brendstrup

Claus Niller

Anne-Sophie Olander

Christian Lauersen

 

Årsmødet 2021
Afholdt den 6/12, kl. 14:45 – 15:15.

Dagsorden er:

  1. Valg af dirigent.
  2. Orientering ved formanden
  3. Årsregnskab 2020 fremlægges
  4. Planer for de kommende år
  5. Indkomne forslag

 

Læs formandens beretning her


 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev - klik her
Følg os på Facebook - klik her

 


Kontakt:

Roskilde Folkeuniversitets programsekretariat kontakt@roskildefolkeuniversitet.dk

Retur til forside