FORMANDSBERETNING - årsmødet 15. marts 2022

Om året 2021

Så ser det endelig ud til, at covid har sluppet taget, for vi er jo i stand til at afholde årsmødet til tiden: altså her i marts måned. Hvorimod vi først kunne afholde årsmødet sidste år i december måned.

2021 blev et år, hvor vi ikke fik sat kurser i gang i foråret på grund af nedlukningen, men til gengæld fik vi gennemført 10 kurser i efteråret - med en samlet deltagelse af 188 kursister.

Det er tydeligt, at det er de klassiske humanistiske discipliner, der trækker: billedkunst, musik, filosofi, teologi, litteratur.

Vi forsøger ihærdigt at udvide emnekredsen, men det er svært. Vi udbød fx to spændende kurser, det ene “Hvor kommer du fra?” med atomfysiker Tina Ibsen og “Skildpadde-tanker” med bioetiker Mickey Gjerris. Men fire meldte sig til det første og ingen til det andet kursus.

Det skal der fremover arbejdes på, så der kommer mere bredde i udbuddet, og de naturvidenskabelige discipliner bliver mere attraktive.

Den 8. marts fik vi endelig underskrevet den hensigtserklæring med RUC, som vi havde arbejdet så hårdt på at få i stand. Den indebærer blandt andet, at man fra RUC’s side vil være behjælpelig med at skaffe mulige undervisere. Vi har også drøftet muligheden for at lave et par events, hvor nogle Ph.d.-studerende havde mulighed for at fremlægge deres igangværende projekt. Det kunne sikkert godt have interesse bredt.

Til gengæld blev 2021 året, hvor RUC opsagde aftalen om et beskedent honorar til en studerende, der kunne fungere som en slags sekretær. Hvilket har betydet, at vi selv nu fremover må finansiere en sekretær selv.

Samarbejdet med VUC fortsatte gennem hele året upåklageligt, og vi har fået lovning på, at det kan fortsætte. Hvilket vi selvfølgelig er glade for - det ligger centralt, og lokalerne er rene og brugbare. Dog er vi nødt til at have vore dobbeltforedrag om lørdagen et andet sted. Indtil nu har det været i Palæfløjen.

Igen på grund af nedlukning fik vi ikke holdt møde med de foreninger, som vi normalt samarbejder med: Musikforeningen, Kunstforeningen, Teaterforeningen, Schubertselskabet og Kirkemusikskolen. Men det skal tages op i dette nye år, for det er vigtigt for vores forankring og vores fortsatte arbejde på at udvide kendskabet til vores aktiviteter.

Hjemmesiden fungerer i al sin enkelhed. Nyhedsbrevene er kommet bredt ud. Kurserne blev løbende sat på Facebook. Og det har helt sikkert været med til at åbne op for folk, der ikke har kendt os før.

Vi spurgte også i forbindelse med nogle af efterårets kurser, hvor kursisterne kom fra. Flere kom fra København, nogle kom fra Holbæk, og nogle stykker fra Lejre, en fra Hedehusene. Det er naturligvis ikke mange uden for Roskilde, men det er trods alt et tegn på, at vi er ved at komme bedre igennem.

Men hele det komplicerede arbejde med promovering og annoncering skal der arbejdes meget mere med de kommende år.

Til sidst vil jeg gerne sige tak til Sofie, der indtil årsskiftet har været vores sekretær, til Annelise på biblioteket, der roligt og med overskud klarer vores økonomiske transaktioner, tak til Mette for overblik og styr på vores pengesager. Og tak til komiteen for et godt samarbejde omkring dette langsomt men sikkert voksende - og vigtige - kultur formidlingsarbejde.

Jes Nysten