Filosofien i Frankrig

v/ Søren Gosvig Olesen, lektor i filosofi

Filosofien i Frankrig tilbyder en introduktion til de kendteste strøm­ninger i fransk filosofi, idet hver aftens forelæsning forbindes med et forfatterskab, som nærlæses. Vi begynder med en oversigt over filosofiens særlige rolle i fransk kultur i almindelighed og undervisningssystemet i særdeleshed. Her bliver udgangspunktet Alain. Dernæst præsenteres Frankrigs bidrag til videnskabsteorien, den særlige måde at kombinere filosofi og viden­skabshistorie på, som forbindes med Bachelard. Så følger en gennem­gang af en af århundredets største, filosofiske modedannelser, ek­sistentialismen, med fokus på Sartre. Og videre en gennemgang af den franske udgave af fænomenologien, med fokus på Merleau-Ponty. Der afrundes med en gennemgang af dekonstruktionen, der har bredt sig til alle humanvidenskabelige felter og kunstneriske områder, men hvis force er et radikalt opgør med hele filosofiens tradition. Det sker på baggrund af Derridas forfatterskab.

Sted: Absalons skole, Absalonsvej 2 - med indgang fra Støden

5 gange - 26.02, 04.03, 11.03, 18.03, 25.03

kl 19.00 til 21.00

Pris: 350 kr

Tilmelding - klik her