Enhed og forskellighed i Det Nye Testamente
v/professor emeritus Troels Engberg-Pedersen

4 gange kl 16.00 i Palæfløjen, Stændertorvet 3, Roskilde 16. november, 23. november, 30. november, 7. december

Pris: 280 kr

Det Nye Testamente udgør én samlet bog, der lægger grunden for den kristne forståelse af Jesus Kristus - og dermed simpelthen af kristendommen. Men denne ene bog rummer også meget forskellige forståelser af Jesus. I kurset vil vi følge disse forskelle i deres historiske forløb. Paulus' breve (1. gang) er de ældste skrifter i Det Nye Testamente (omkring år 50).
De handler ikke om den jordiske Jesus, men om den himmelske Kristus. Markusevangeliet (2. gang) er ca. 20 år yngre, men det første og ældste evangelium. Det handler om den jordiske Jesus og kun indirekte om den himmelske Kristus. Alligevel ligger det også i forlængelse af Paulus. Johannesevangeliet er endnu yngre (omkring år 100). Det handler om en og den samme skikkelse, som både er den jordiske Jesus og den himmelske Kristus. Ikke desto mindre ligger også det i forlængelse af både Markusevangeliet og Paulus.
Endelig er Johannes' Åbenbaring (4. gang) helt forskelligt. Det handler hverken om den jordiske Jesus eller den himmelske Kristus, men om den apokalyptiske Kristus ved genkomsten og dommedag. Hvordan kan alt dette hænge sammen?

1. gang. Paulus: 1. Thessalonikerbrev og Galaterbrevet
2. gang. Markusevangeliet
3. gang. Johannesevangeliet
4. gang. Johannes' Åbenbaring

Tilmelding - KLIK HER