ROSKILDE ÅBEN 2018
Censureret udstilling

Hent din invitation til ferniseringen her

 


 

Krav til værkerne

 • Værkerne skal være til salg på udstillingen
 • De skal være udført inden for de seneste to år
 • De må ikke tidligere have været udstillet i Roskilde eller indsendt til censurering ved Roskilde Åben.
 • Alle værker skal være klar til ophængning/opstilling. Malerier evt. i blindramme. Vægværker, der ikke har funktionelle ophæng, vil blive afvist.
 • Våde værker vil blive afvist.
 • Fritstående arbejder (skulptur ect.) kan indleveres med podium.
 • Størrelser:
  • Billeder til ophængning på væg må ikke måle over 125 cm. På nogen led.
  • Skulptur, hvor selve værket indleveres, må ikke veje over 50 kg. Større skulpturer kan ”indsendes” ved, at der indsendes fotos af værket/værkerne. Hvert værk skal være fotograferet fra 3 forskellige vinkler. Billederne skal være papirbilleder i format mindt 10x15 cm. NB: Censureringen af værkerne foretages derefter udelukkende på basis af de fremsendte fotografier.
 • Kunstnernavn, værknummer og titel skal skrives på en mærkat, som påklæbes hvert værk. Det er kunstnerens ansvar at sørge for at mærkater med disse oplysninger, er på hvert enkelt værk ved indleveringen. Disse oplysninger bruges også på tilmeldingsblanketten (se nærmere herom senere) og de skal stemme 100% overens ellers vil værket blive afvist.

 

Tilmelding og anmeldelser

Tilmeldingen og anmeldelsen foregår DIGITALT via en formular på vores hjemmeside.

Link til tilmelding findes nederst på siden.

Det er VIGTIGT, at kunstnernavnet på tilmeldingen stemmer overens 100% med navnet på det mærkat, der skal sættes på værket. Værker, hvor dette ikke er tilfældet, vil blive afvist.

 

Gebyr for gyldig tilmelding

Gebyr for at tilmeldingen er gyldig er kr. 350. Gebyret giver ret til at anmelde 4 værker.

De 350 kr. skal indbetales samtidig med tilmeldingen, som er senest den 9. oktober 2018 kl. 12. Tilmeldingen er først gyldig når gebyret er Kunstforeningen i hænde!

Gebyret indbetales på reg. Nr. 9570 kontonr. 1129791

Ved betalingen skal overførelsen mærkes på følgende måde:

RÅ, kunstnerens efternavn og fornavn.

Det er meget vigtigt – ellers kan vi ikke se hvem der betaler hvad!

 

Vejledning til formularudfyldning

 • Felter, der er mærket med en stjerne, SKAL udfyldes.
 • Under værkmål skrives målene i cm. Drejer det sig om en skulptur, så skrives vægten i kg. I samme felt.
 • Værdien på værket ved eksempelvis kr. 3.000,00 skrives:

3000 (uden punktum og kr. angivelse)

 • Når man har udfyldt, så trykker man på ”send” og får omgående et vindue, hvor indsendelsen bekræftes. Ligeledes får man automatisk en kvittering i sin mailbakke.
 • I kvitteringsmailen får man et link til tilmeldingen. Dette link kan indtil den 9. oktober 2018 bruges til at rette i anmeldelsen.
 • Dersom man er nødt til at aflyse, sendes en mail til info@roskildekunst.dk eller ring til kontoret på 46 32 14 70, som foretager det fornødne.
 • Tilmeldingsgebyret vil ikke blive refunderet i tilfælde af forfald.

 

Censureringen

Censureringen foregår

 • Torsdag den 1. november kl. 11 – 19
 • Fredag den 2. november kl. 9 – 16

I år er censorerne maler Jonas Pihl, billedhugger og maler Kristian Dahlgaard Larsen samt keramiker og glaskunstner Christella Bamford.

Lørdag den 3. november 2018 kan man se resultatet af censureringen ved at klikke på linket i bekræftelsesmailen, som man modtog, da man tilmeldte sig.

 

Antagne værker
Der skal betales 50 kr. pr. antagne værker, som er et ophængningsgebyr.

         Ophængningsgebyret betales på reg. nr. 9570 konto nr. 1129791

Ved betalingen skal overførelsen mærkes på følgende måde:

               RÅ, navn, efternavn, værknummer og titel.

Betal først når du er sikker på, at et eller flere af dine værker er antaget!

 

Fernisering
Roskilde Kunstforening arrangerer lørdag den 17. november 2018 kl. 12 – 14 en fernisering af udstillingen, og regner det for en selvfølge, at alle antagne kunstnere deltager i ferniseringen. Der er gratis adgang for alle.

Invitation til ferniseringen
Roskilde Kunstforening udsender ferniseringsindbydelser til en bred kreds. En kopi af indbydelsen vil kunne downloades fra hjemmesiden efter den 3. november 2018.

Præmiering
Blandt de antagne værker udpeger censorerne 3 værker, der modtager henholdsvis en 1. pris (kr. 2.500), en 2. pris (kr. 1.500) og en 3. pris (kr. 1.000). Desuden uddeles der erhvervspriser, også udpeget af censorerne.

Salgsafgift
Roskilde Kunstforening tager en salgsafgift på 33% af katalogprisen på værker solgt under udstillingen.

 

Yderligere oplysninger kan indhentes på
Telefon 46 32 14 70 (tirsdag, torsdag og fredag kl. 10-13)

Eller mail: info@roskildekunst.dk

                                              DER ER LUKKET FOR TILMELDING

            

Med venlig hilsen

Roskilde Kunstforening

 

Jes Nysten
Formand