ROSKILDE ÅBEN 2017
Censureret udstilling

Roskilde Åben 2017 omfatter:
Maleri, akvarel, grafik tegning og collage, foto, skulptur, keramik, vævning, glas, m.v.

Anmeldte værker skal være til salg på udstillingen, være udført inden for de seneste to år – og må ikke tidligere have været udstillet i Roskilde eller indsendt til censurering ved Roskilde Åben.
TILMELDING OG ANMELDELSE FOREGÅR KUN VIA FORMULAREN PÅ HJEMMESIDEN

Klik her for tilmelding

Vigtige datoer:
Frist for tilmelding og anmeldelse af værker: tirsdag den 3. oktober 2017

Indlevering af værker til censurering:
onsdag den 1. november 2017 kl. 10-19
samt
torsdag den 2. november 2017 kl. 10-16

BEMÆRK DATOERNE. Vi modtager ikke værker med fragt eller post.
Værker indleveret senere end 2. november 2017 kl. 16.00 vil ikke indgå i censureringen.

Afhentning af ikke antagne værker:
tirsdag 7.11. fra kl. 10 - 19
samt
onsdag 8.11. fra kl. 10 - 16

Ikke rettidigt afhentede værker henstår på eget ansvar.

Fernisering: lørdag den 18. november 2017 kl. 12 – 16
Udstillingsperiode: 18. november til 10. december. Åbent tirsdag-søndag kl. 12-16.
Afhentning af udstillede, ikke solgte værker: tirsdag den 12. december kl. 10-19.

Tilmelding af deltagelse og anmeldelse af værker:
Tilmelding og anmeldelse foregår DIGITALT via en formular på vores hjemmeside, som vil være tilgængelig fra onsdag den 16. august.
Vigtigt!!! Kunstnernavnet på tilmeldingen skal stemme 100% overens med navnet på mærkaten på værket. Værker, hvor dette ikke er tilfældet, vil blive afvist.

Formularudfyldning:
Felter, der er mærket med en stjerne, skal udfyldes. Under værkmål skrives målene i cm. Og drejer det sig om en skulptur, skrives vægten i kg i samme felt. Når man er færdig, klikker man på ”send” og får derved omgående et vindue, hvor indsendelse bekræftes foroven. Man vil også pr. mail automatisk få en kvittering. I samme mail vil der være et link til tilmeldingen, hvor man indtil den 3. oktober 2017 kan rette i sin anmeldelse. Dersom man er nødt til at aflyse, sendes en mail på info@roskildekunst.dk eller ringer på 46321417 til kontoret, som foretager det fornødne.
Tilmeldingsgebyret vil ikke blive refunderet.

Søndag den 5. november 2017 kan man klikke på linket i bekræftelsesmailen og se resultatet af censureringen. Hvis man har fået afvist alle eller nogle af sine værker, skal man afhente disse den 7. november 2017 mellem kl. 10 og 19 eller den 8. november 2017 mellem kl. 10 og 16.

Hvis man har fået antaget alle værker, skal man afhente værker den 12. december mellem kl. 10 og 19, dersom de ikke alle er solgt.

Der kan anmeldes op til 4 værker.
Disse skal alle være klar til ophængning/opstilling. (malerier evt. i blindramme). Vægværker, der ikke har funktionelle ophæng, vil blive afvist. Våde værker vil blive afvist. Fritstående arbejder (skulptur etc.) kan indleveres med podium.

Værkstørrelser.
    •    Billeder til ophængning på væg må ikke måle over 125 cm på nogen led.
    •    Skulptur, hvor selve værket indleveres, må ikke veje over 50 kg. Større skulpturer kan ”indsendes” ved, at der indsendes fotos af værket/værkerne. Hvert værk skal være fotograferet fra 3 forskellige vinkler. Billederne skal være papirbilleder i format mindst 10x15 cm. NB: Censureringen af værkerne foretages derefter udelukkende på basis af de fremsendte fotografier.

Ved indlevering skal hvert værk påklæbes en selvindkøbt mærkat, der udfyldes med:

Kunstnernavn, værknummer og titel.

Disse oplysninger SKAL stemme overens med oplysningerne på anmeldelsesformularen.

Tilmelding og anmeldelse skal være fremme senest
tirsdag den 3. oktober 2017 kl. 12.00.

Tilmeldingen er først gyldig, når gebyret er kunstforeningen i hænde.

Gebyr:
Gebyr for at tilmeldingen er gyldig, er kr. 350,00. Det giver ret til at anmelde 4 værker. De 350 kr. skal indbetales samtidig med at tilmeldingsformularen indsendes.
Der indbetales på reg. nr. 9570 kontonr. 1129791.

VIGTIGT! Ved bankoverførselen mærkes betalingen på denne måde:
RÅ, kunstneres efternavn og fornavn – ellers kan vi ikke se hvem der betaler hvad. Derudover kommer der et ophængningsgebyr på 50 kr. pr. antagne værk.
Ophængningsgebyret betales på reg. nr. 9570 konto.nr. 1129791.
BETAL FØRST OPHÆNGNINGSGEBYRET, NÅR DU ER SIKKER PÅ, AT ET ELLER FLERE AF DINE VÆRKER ER ANTAGET!
Roskilde Kunstforening tager en salgsafgift på 33% af katalogprisen på værker solgt under udstillingen.


Censurering:
Censureringen foregår fredag den 3. november og lørdag 4. november 2017. Umiddelbart efter censureringen tastes resultatet ind på den selvsamme formular, man har tilmeldt sig på.
Navnene for censorerne for 2017 er: Lene Regius (keramiker), Søren Schaarup (billedhugger) og Jonas Pihl (billedkunstner).

Præmiering:
Blandt de antagne værker udpeger censorerne 3 værker, der modtager henholdsvis en 1. pris (2.500 kr.), en 2. pris (1.500 kr.) og en 3. pris (1.000 kr.). Desuden uddeles der erhvervspriser, også udpeget af censorerne.

Fernisering:
Roskilde Kunstforening arrangerer lørdag den 18. november en fernisering af udstillingen, og regner det for en selvfølge, at alle antagne kunstnere deltager i denne. Der er gratis adgang for alle.

Roskilde Kunstforening udsender ferniseringsindbydelser til en bred kreds. En kopi af denne vil kunne downloades fra hjemmesiden efter den 3. oktober 2017.
BEMÆRK: INGEN UDSTILLEDE VÆRKER MÅ FJERNES FØR UDSTILLINGES SIDSTE DAG!

Yderligere oplysninger kan indhentes på
telefon: 46 32 14 70 (tirsdag - fredag kl. 11-13)
eller mail: info@roskildekunst.dk

Klik her for tilmelding


Med venlig hilsen

Roskilde Kunstforening

Jes Nysten
Formand