Tidligere

En foto- og skulpturudstilling

Udstillingsperiode fra
22. april til den 21. maj 2017

Dimensioner i dialog

Med udstillingen Dimensioner i dialog lægger de to fotografer Albert Elm og Alexander Arnild Peitersen samt billedhuggeren Søren Schaarup op til en god samtale.

Fotografierne på væggene er en todimensionel og en til tider ikke-rumlig oplevelse, der fungerer som et vindue til ofte tidsløs og uhåndgribelig dimension. De skulpturelle værker handler om dimensioner i en mere konkret forstand, da de har en tredimensionel tilstedeværelse i rummet. Herved lægger udstillingen op til at opleve og reflektere over kunsten i forskellige dimensioner.

De to fotografer har begge en kandidatgrad i fotografi fra Glasgow School of Arts. Alberts Elms billeder er baseret på, hvordan han oplever verden. Ofte beskæftiger han sig med de små usete begivenheder, der finder sted i periferien af virkeligheden og undersøger, om de måske siger mere om livet som menneske, end hvad der ellers anses for at være af betydning. Fokus i Alexanders Arnild Peitersens fotografier ligger mere på tematikker som forgængelighed og ubestemthed. Hans arbejder kan ses som en meditation over øjeblikke – en stadig og tankevækkende refleksion over passerede tider. Hver især arbejder de to fotografer med udgivelsen af en fotobog. Skitser til bøgerne vil blive vist på udstillingen i forhallen.

Søren Schaarup udstiller skulpturer i cararramarmor og patineret bronze. Skulpturerne fremstår som organiske volumener, hvis udtryk er en syntese af konkave og konvekse former med reference til menneskekroppen og naturens volumener. Formsproget er præcist defineret således, at det enkelte værk fremstår med en maximal spændstighed og dynamik. Søren Schaarup er som billedhugger autodidakt. Han har tidligere i 2008 og 2013 udstillet i Palæfløjen. Flere af Søren Schaarups værker kan ses i Roskilde.

Udstillingen ferniseres lørdag d. 22. april og varer til d. 21. maj

OM UDSTILLINGEN
Klik her for at se åbningstalen fra ferniseringen

KUNSTNERMØDE
Der afholdes kunstnermøde tirsdag d. 2. maj kl 19.00 i Palæfløjen, hvor fotografen Albert Elm og billedhuggeren Søren Schaarup vil være til stede.

Læs mere her.

OM KUNSTNERNE

Læs mere om billedhugger Søren Schaarup her og se en indtroduktion til hans arbejde her.

Klik her for Søren Schaarups CV

Læs mere om fotograferne Albert Elm og Alexander Arnild Peitersen her.

 

Udstillingens sponsorer