GENERALFORSAMLING 2018

Hermed indkaldes til

Generalforsamling i Roskilde Kunstforening

TIRSDAG D 27 FEBRUAR KL 19.30

Den afholdes på Roskilde Gymnasium, Domkirkepladsen, 4000 Roskilde.

Dagsorden ifølge VEDTÆGTERNE, som kan ses på vores hjemmeside
roskildekunstforening.dk/vedtaegter

Efter generalforsamlingen og lidt forfriskninger foregår den traditionelle lodtrækning om indkøbte kunstværker i 2017.
Hvert medlemsskab udløser retten til at få én lodseddel.
Lodtrækningen foregår udelukkende blandt de fremmødte.

HUSK medlemskortet!

Medlemskort 2018 vil blive udleveret på generalforsamlingen, hvis kontingent for 2018 er betalt.

Billedeoversigt  - her kan du se værkerne til bortlodning