Roskilde Folkeuniversitet

 

Velkomst v. Mogens Vestergaard

I 2012 blev Folkeuniversitetet i Roskilde relanceret. Siden da har komitéen bag arbejdet med at drive og udvikle tilbuddene. Vi er meget glade for at konstatere, at borgerne i Roskilde har taget rigtig godt imod dem. Mange har til gengæld efterlyst bedre og lettere muligheder for at se, hvad Folkeuniversitetet i Roskilde har på programmet.

Derfor var næste skridt på vejen at etablere den hjemmeside, som du kigger på nu. Den gik i luften i 2017. Her bliver Folkeuniversitetets foredrag, kurser osv. annonceret, og her kan man også melde sig til. Hjemmesiden vil med tiden blive udbygget med flere oplysninger.
Alt sammen tjener det til at gøre Folkeuniversitetet i Roskilde mere synligt, men også til at skabe bedre kontakt mellem Folkeuniversitetet og borgerne.

Klik her for kursusoversigt.

Hvis du har forslag og ideer til foredrag eller kurser, er du meget velkommen til at maile dem til Roskilde Folkeuniversitets programsekretariat

 

På komitéens vegne

Mogens Vestergaard
Formand

 

Hvem er vi?
Folkeuniversitetet tilbyder undervisning på universitetsniveau. I forelæsninger, kurser og

studiekredse formidles forskningens resultater og metoder.
Der er ingen krav om særlige eksaminer eller forudgående uddannelse for at deltage. Folkeuniversitetet samarbejder med foreninger, museer og institutioner og udbyder løbende nye tilbud.

Organisering
Roskilde Folkeuniversitet har til huse på Roskilde Universitet og er tilknyttet Syddansk Folkeuniversitet, der har sekretariat i Odense.

Lokalt ledes RFU af en komite:
Jes Nysten, formand for Roskilde Kunstforening, cand. teol., forfatter (formand). 
Søren Lyder Jacobsen, Klosterforvalter Roskilde Kloster
Frank Birkebæk, Museumsinspektør Roskilde Museum
Mette Sonne Brendstrup, RUC, sekretariatsleder på Institut for samfundsvidenskab og Erhverv (ISE)
Claus Niller, Rektor Roskilde Katedralskole
Freddie Jørgensen
Erik Barfoed, biblioteksleder i Lejre

Roskilde Folkeuniversitets årsmøde 2018
Roskilde Folkeuniversitets årsmøde blev afholdt d. 13. marts 2018 fra 16.30-17.00 på Roskilde Bibliotek.
Dagsorden:

 


 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev - klik her
Følg os på Facebook - klik her

 


Kontakt:

Roskilde Folkeuniversitets programsekretariat roskilde-folkeuniversitet@ruc.dk

Retur til forside