Roskilde Folkeuniversitet

Hvem er vi?
Folkeuniversitetet tilbyder undervisning på universitetsniveau. I forelæsninger, kurser og

studiekredse formidles forskningens resultater og metoder.
Der er ingen krav om særlige eksaminer eller forudgående uddannelse for at deltage. Folkeuniversitetet samarbejder med foreninger, museer og institutioner og udbyder løbende nye tilbud.

Organisering
Roskilde Folkeuniversitet har til huse på Roskilde Universitet og er tilknyttet Syddansk Folkeuniversitet, der har sekretariat i Odense.

Lokalt ledes RFU af en komite:
Jes Nysten, formand for Roskilde Kunstforening, cand. teol., forfatter (formand). 
Søren Lyder Jacobsen, Klosterforvalter Roskilde Kloster
Frank Birkebæk, Museumsinspektør Roskilde Museum
Mette Sonne Brendstrup, RUC, sekretariatsleder på Institut for samfundsvidenskab og Erhverv (ISE)
Claus Niller, Rektor Roskilde Katedralskole
Freddie Jørgensen
Erik Barfoed, biblioteksleder i Lejre

Roskilde Folkeuniversitets årsmøde 2019,
d. 25. juni kl. 16 på Byens Hus

 
Vi afholder årsmøde tirsdag d. 25. juni, kl. 16 på Byens Hus i Orangeriet.
 
Dagsorden er:
 
1. Valg af dirigent
2. Orientering ved formanden
3. Regnskab og budget - til orientering 
4. Planer og udviklingstiltag for det kommende år 
5. Indkomne forslag
6. Valg af komitemedlemmer
7. Eventuelt
 
Bedste hilsner
Jes Nysten, formand

 


 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev - klik her
Følg os på Facebook - klik her

 


Kontakt:

Roskilde Folkeuniversitets programsekretariat roskilde-folkeuniversitet@ruc.dk

Retur til forside