Velkommen til Roskilde Folkeuniversitet
Kursus- og foredragsoversigt
NYT! Tilmeld dig vores nyhedsbrev Klik her

Årsmøde - se dato her


2018 - FORÅRSPROGRAMMET:

Store guldalderpersonligheder: 5 foredrag i 2018

Bakkehuset på Frederiksberg, hvor Kamma Rahbek og hendes mand, Knud Lyne Rahbek, i de første 30 år af 1800-tallet modtog tidens førende kulturpersonligheder, er i dag et litterært og kulturhistorisk museum. I maj måned i år blev såvel Kamma Rahbeks romantiske have som orangeriet genskabt, og i den anledning arrangerede Kunstforeningen en vellykket udflugt dertil.
I begyndelsen af 2018 afholder Roskilde Kunstforening i samarbejde med Folkeuniversitetet en foredragsrække med udgangspunkt i kredsen omkring Bakkehuset. Det finder sted i Palæfløjen onsdagene den 31.1., 7.2., 14.2., 28.2. og  7.3.


Programmet bliver som følger:

31. januar 16.00-18.00: Kamma Rahbek v/ forfatter Maria Helleberg.

7. februar 16.00-18.00: Bertel Thorvaldsen v/ mag. art. Laila Skjøthaug, Thorvaldsens Museum.

14. februar 16.00-18.00: C. E. F. Weyse v/ pianist, foredragsholder og koncertarrangør Jacob Beck.

28. februar 16.00-18.00: H. C. Andersen v/ professor Jacob Bøggild, H. C. Andersen Centret, SDU.

7. marts 16.00-18.00: Søren Kierkegaard v/ teolog, forfatter og foredragsholder Jes Nysten.

 

KLIK HER og læs mere om de enkelte foredrag.

TILMELDING HER

OBS: Foredragsrækken er udsolgt. Du kan tilmelde dig en venteliste her

Yderligere oplysninger: Kontakt Wedell Naumann, 20254556, naumann.wedell@gmail.com


Deniz Serinci: 3 foredrag i foråret 2018

Sted: Alle tre foredrag afholdes på Roskilde Bibliotek.

Dato: den 11. januar 19.00-21.00

Tyrkiets Historie

Roskilde Folkeuniversitet afholder et foredrag ved journalist og forfatter Deniz Serinci om Tyrkiets historie med udgangspunkt i Tyrkiets moderne historie fra 1923 til i dag.
Om foredraget: Jeg har skrevet bogen ”Tyrkiet – fra Atatürk til Erdogan” (2013, Frydenlund): Dette kursus vil omhandle Tyrkiets moderne historie fra oprettelsen af republikken i 1923 med general Atatürk i spidsen og frem til i dag. Vi vil se på statsideologien kemalismens opståen, afskaffelsen af sharia-lov og indførelsen af sekularisme, de mange militærkup og spændingerne mellem by og land. Endvidere vil vi komme ind på den kurdiske konflikt, der har varet ved siden 1984. Herudover indeholder kurset det kølige forhold til EU og ønsket om medlemskab, det meget varmere forhold til Mellemøsten, hvor Tyrkiet er en regional stormagt, samt politisk islams rolle i landet. Endvidere vil vi se på kupforsøget i sommer 2016.  

Tilmeld dig foredraget "Tyrkiets historie" her


Dato:
den 14. februar 19.00-21.00

Kurdernes Historie

Roskilde Folkeuniversitet afholder et foredrag ved journalist og forfatter Deniz Serinci om Kurdernes historie med udgangspunkt i deres historie i Tyrkiet, Irak, Iran og Syrien.
Om foredraget: Det kurdiske spørgsmål er igen aktuelt: I Syrien kæmpede kurderne og Islamisk Stat om byen Kobani. I Irak kæmper kurderne for at løsrive sig fra Bagdad. I Iran og Tyrkiet kæmper de ligeledes for mere kulturelt selvstyre. Konflikten har også berørt os i Danmark pga. sagen om den kurdiske tv-station ROJ-tv og 10 kurdiske mænd, der var anklaget for at samle penge ind til PKK. Gennem et kursus, hvor vi bruger anerkendte vestlige bøger om kurderne, vil vi tage udgangspunkt i kurdernes historie i Tyrkiet, Irak, Iran og Syrien, hvor de i årtier enten ikke måtte tale deres sprog, blev forfulgt af Saddam Hussein eller
gjort statsløse.

Tilmeld dig foredraget "Kurdernes historie" her

Dato: den 13. marts 19.00-21.00

Islamisk Stat

Roskilde Folkeuniversitet afholder et foredrag ved journalist og forfatter Deniz Serinci om Islamisk Stat med udgangspunkt i IS' historie og fremtid, finansiering.
Om foredraget: IS' historie og fremtid, finansiering. Hvad er deres rødder? Hvem står bag? Hvor er de på vej hen nu? Hvorfor ser vi så meget terror i Europa nu? Hvad med de danske Syrienskrigere - hvad har motiveret dem? Hvem er de - socioøkonomisk, uddannelsesmæssig baggrund. Hvordan forebygger vi radikalisering? Ifølge PET er 145 danskere taget til Syrien og Irak for at kæmpe, primært for IS. Heriblandt er 15-20 kvinder.  

Tilmeld dig foredraget "Islamisk stat" her

 


 

Laura Horn: The shape of things to come – utopian and dystopian visions

Sted: Roskilde Universitetsbibliotek
Foredrag følgende datoer: 5/2, 5/3, 9/4, 7/5 kl. 17.00-19.00

Roskilde Folkeuniversitet afholder en foredragsrække ved Lektor Laura Horn, som vil igennem 4 foredrag fortælle om utopisk/dystopisk litteratur ud fra et samfundsmæssigt perspektiv. Bemærk, at foredragsrækken foregår på engelsk.

Om foredraget: In the age of climate change, threats of nuclear exchange and Trump, some have argued that it is becoming increasingly difficult for science fiction writers to come up with scenarios that are not unfolding in contemporary societies anyway. And yet there has been a renewed interest in mainly dystopian science fiction, such as the success of the TV adaption of The Handmaid’s Tale, the acclaimed TV anthology Black Mirror or the popularity of young adult fiction such as The Hunger Games. How can dystopian (and utopian!) visions help us understand and transform contemporary societies? In a series of four session, this course offers an opportunity to discuss dystopian and utopian literature from a perspective that brings together literary and social science analysis. Engaging with utopian/dystopian visions can help us expand our ’horizon of the possible’, but also grasp the challenges for our sociological imagination. In each session, we focus on one particular work of science fiction to draw out and discuss implications for contemporary societal challenges. The selection is of course entirely subjective and can in itself be critiqued as such, but will at least be a starting point for discussing a specific theme in each session. There will also be references to contemporary and recent works in each session. Participants are encouraged to read the books, and bring further reading/viewing suggestions, but it will also be possible to participate without preparations. Course sessions Monday 5 February 2017 – The Dispossed (Ursula Le Guin, 1974) Monday 5 March 2017 - Woman on the Edge of Time (Marge Piercy, 1976) Monday 9 April 2017 - The Sheep Look up (John Brunner, 1972) Monday 7 May 2017 - The Parable of the Sower (Octavia Butler, 1993)  

Tilmeld dig foredragsrækken med Laura Horn her


Filosofikursus ved Martin Pasgaard: Filosofisk æstetik (udsolgt)

Datoer: 10 mandage: 5/2, 12/2, 19/2, 26/2, 5/3, 12/3, 19/3, 26/3, 9/4, 16/4
kl. 14.00-15.45.

Sted: Foredragsrækken finder sted ved Roskilde Bibliotek, Grønt Lokale.

Roskilde Folkeuniversitet afholder kursusrækken omhandlende Filosofisk Æstetik,
ved Martin Pasgaard som underviser.
I filosofien indtager kunsten en særlig plads, da den filosofiske analyse af kunsten ikke kun siger noget om, hvad der er skønt, smukt og ophøjet, men også noget om hvad filosofien selv er. Filosofi og kunst har altid stået i et tæt vekselforhold, hvad enten kunst er blevet udpeget som modsætning til erkendelse eller som et særligt privilegeret sted for erkendelse. Kurset begynder med Nietzsches radikale kritik af den vestlige filosofi og hans nyfortolkning af kunstens væsen. Vi fortsætter med den auratiske kunst hos W. Benjamin, og kunstens kritiske potentiale hos Adorno, Merleau-Pontys overvejelser over maleren og det kropslige, samt kunstens centrale placering hos Heidegger og i hermeneutikken. Endelig vil vi se på Danto, og Eco samt Kunderas romankunst og på kunstens kreative skabelse af verdener hos N. Goodman.

 

Tilmeld dig foredragsrækken med Martin Pasgaard her OBS foredraget er desværre udsolgt.

 


Filosofikursus ved Jes Nysten: Eksistentialisme (udsolgt)

Sted: Roskilde Bibliotek, Grønt Lokale.
Datoer: 5/2, 12/2, 19/2, 26/2, 5/3, 12/3, 19/3, 26/3, 9/4, 16/4 i tidsrummet 16.00-17.45.

Roskilde Folkeuniversitet afholder en kursusrække over 10 kursusgange om Eksistentialisme ved Jes Nysten.

Om foredragsrækken: Som ordet antyder, har denne filosofiske retning fokus på “eksistens”:
mennesket og dets grundvilkår, såsom angst, frihed, identitet, ansvar, valg og død, og den udfoldede sig for alvor op til og efter slutningen af 2. Verdenskrig. Det handler om at træffe valg og tage ansvar for de valg, man træffer.
Tilværelsen kan ikke forklares ud fra en teori eller indordnes under et system.
Mange ser Søren Kierkegaard som en af “grundlæggerne” af denne livsfilosofi. Eksistentialisme finder vi også udfoldet indenfor kunsten og teologien.

Vi skal gennem de 10 dobbelt-lektioner beskæftige os med Søren Kierkegaard, Martin Heidegger, Jean Paul Sartre, Albert Camus og Rudolf Bultmann.

Tilmeld dig foredragsrækken her OBS foredraget er desværre udsolgt.

 

 

 

 


Henrik Engelbrecht: 3 foredrag i foråret 2018
Sted: Roskilde Bibliotek

Dato: den 12. februar 19.00-21.00:

Opera i guldalderens København

Roskilde Folkeuniversitet afholder et foredrag om operaen i guldalderens København ved statsprøvet musikpædagog fra Det Kongelige Danske Musikkonservatorium Henrik Engelbrecht.

Om foredraget: I begyndelsen af 1800-tallet synger Det Kongelige Teaters skuespillere Mozart uden nogen særlig uddannelse – med kun meget få prøver og for nogles vedkommende i en evig brandert. Hvis de pjækker fra prøverne, risikerer de at ryge i fængsel. Kongen smider landets førende operasanger helt ud af landet, da han tager rollen som Don Juan lidt for bogstaveligt overfor en af prinsesserne på Amalienborg. Operaeksperten Henrik Engelbrecht fortæller levende og engageret om dengang ordensmagten også havde travlt på tilskuerpladserne og når københavnerne købte teaterbilletter; der var fysisk kamp om at få fat i de eftertragtede billetter, og der var tit slagsmål efter forestillingerne. Tag med i det iskolde og stinkende teater, hvor publikum spiser den medbragte mad undervejs i forestillingerne, og drikker rigeligt med brændevin til ... når de altså ikke skal koncentrere sig om at smide rotterne ud af deres loger.  

Tilmeld dig fordraget "Opera i guldaldrens København" her


Dato: den 21. marts 19.00-21.00:

Aksel Schiøtz

Roskilde Folkeuniversitet afholder et foredrag om Aksel Schiøtz ved statsprøvet musikpædagog fra Det Kongelige Danske Musikkonservatorium Henrik Engelbrecht.

Om foredraget: Når man siger "Den danske sang”, så siger man næsten også automatisk Aksel Schiøtz. Ingen er som han indbegrebet af netop Carl Nielsens og Weyses sange. Operaeksperten Henrik Engelbrecht fortæller den gribende og medrivende historie om tenoren Aksel Schiøtz’ liv og skæbne - fra ung talentfuld skolelærer i 30’erne med hang til jazz og kirkemusik, over tiden som operaelev ved Det Kongelige Teater, som feteret folkehelt og populær grammofonstjerne under krigen ... frem til den katastrofale sygdom og forsøget på en ny karriere som baryton og sangpædagog. Hør om den unge tenors kamp for at få foden indenfor på Det Kongelige Teater - hvor man mener, at man har rigeligt med tenorer i forvejen - og hør de bedste indspilninger med Aksel Schiøtz undervejs; både som operasanger, som "maskeret" tenor i popbranchen - og selvfølgelig i de danske sange.

Tilmeld dig foredraget "Aksel Schiøtz her


Dato: den 16. april 19.00-21.00 :

H.C. Andersen & Jenny Lind

Roskilde Folkeuniversitet afholder et foredrag om H.C. Andersen og den svenske operastjerne Jenny Lind ved statsprøvet musikpædagog fra Det Kongelige Danske Musikkonservatorium Henrik Engelbrecht.

Om foredraget: I 1843 kommer den svenske sopran Jenny Lind til København. Hun er på vej mod en verdenskarriere, og er kendt under tilnavnet “den svenske nattergal”. Publikum på Det Kongelige Teater går amok i Jenny Lind-feber; der er en enorm merchandiseindustri, der leverer alt fra Jenny Lind påklædningsdukker, Jenny Lind-kager og Jenny Lind-vifter til endda – måske mindre flatterende – et Jenny Lind-komfur. Én af dem, der er i teatret, er H.C. Andersen. Han er forelsket, og belejrer hende med blomster, gaver og breve - men Lind er ikke interesseret i den mærkelige digter. For et af medlemmerne af Det Kongelige Kapel bliver Jenny Linds besøg en personlig katastrofe. Han er oboist, og han stjæler Jenny Linds dyrebare smykker fra hendes omklædningsrum. Han når at fortryde og sender dem tilbage pr. post inden han bliver arresteret – han er blevet set, da han stjal dem, og genkendt på postkontoret. Hans skæbne er nu i kongens hænder. Forfatteren og operaeksperten Henrik Engelbrecht fortæller om Jenny Lind, den langfingrede oboist og den forelskede H.C. Andersen.  

Tilmeld dig foredraget "H.C. Andersen & Jenny Lind her

 


Sarah Linder: Kvindernes stemme i Israel-Palæstina

Dato: 28. februar fra 17.00-19.00

Sted: Roskilde Universitetsbibliotek

Roskilde Folkeuniversitet afholder et foredrag ved Sarah Linder, som vil fortælle om diverse interviews foretaget med israelske jødiske og palæstinensiske kvinder, der frit fortæller hvorledes konflikten har påvirket deres liv.

Om foredraget: Israel-Palæstina konflikten er en yderst kompliceret og kompleks konflikt. Som med mange andre samfundsproblemer rundt om i verden, mangler konflikten og dens løsning kvinders stemmer. Mød Sarah Arnd Linder, en dansker bosat i Israel på 11. år, (BA i Conflict Resolution og International Affairs fra IDC og MA i Mellemøsthistorie fra Tel Aviv Universitet), grundlægger af Political is Personal – PiP - et initiativ baseret på interviews foretaget med israelske jødiske og palæstinensiske kvinder, der frit fortæller hvorledes konflikten har påvirket deres liv.

Tilmeld dig foredraget med Sarah Linder her
 

 

 

 


Rasmus Wichmann: Den kolde krigs forfattere - atter aktuelle eller ufrivilligt morsomme?

Dato: 19. marts 19.00-21.00

Sted: Roskilde Bibliotek

Roskilde Folkeuniversitet afholder et foredrag om Den Kolde Krigs forfattere ved historiker Rasmus Wichmann

Om foredraget: Den Kolde krig satte sig ikke blot spor i landskabet med beskyttelsesrum og kaserner. Den satte også spor i sindet. Ikke mindst i populærkulturen.
Foredraget vil gennemgå temaer fra den kolde krig: Fra jordnære trusler som spionage og påvirkningsagenter, til løbske supercomputere, hjernevask, parasitter og atomkrig.
Vi gennemgår både de kendte, internationale forfattere som John le Carré og Ian Fleming, og danske forfattere som Svend Åge Madsen og Arne Herløv Petersen. Ikke mindst tager vi fat på glemte forfattere, der har fået fornyet aktualitet.

Tilmeld dig foredraget med Rasmus Wichmann her

 

 


Kristian Sund: Har du styr på din statistik?

Dato: Onsdag d. 11/4 fra 17.00-19.00
Sted: Roskilde Universitetsbibliotek

Roskilde Folkeuniversitet afholder et foredrag ved Dr. Oecon Kristian Sund,
som vil fortælle om statistik i det post-faktuelle samfund.

Om foredraget: Har DU styr på hvad der er op og ned i vores post-faktuelle samfund? Vi bliver bombarderet med statistikker hver dag i medierne, men kan vi stole på dem? I dette humoristiske foredrag vil vi tage fat i nogle avisoverskrifter om alt fra økonomi til kriminalitet, og diskutere gennemsnit, normaldistribution, korrelation, og kausalitet. Forbered dig på en statistisk genopfriskning, og på nogle kvantitative overraskelser!  

Tilmeld dig foredraget med Kristian Sund her

 


Uwe Lindholdt: Madagaskar - Afrikas mærkelige ø

 

Dato: Et foredrag d. 9. maj 19.00-21.00

Sted: Roskilde Bibliotek

Roskilde Folkeuniversitet afholder et foredrag om Madagaskar og øens befolkning, historie og natur ved cand.scient Uwe Lindhold. 

Om foredraget: Madagaskar, jordens fjerdestørste ø. Den blev adskilt fra Afrika og Indien for millioner af år siden. Den er befolket af mennesker af blandet afrikansk, indonesisk og arabisk herkomst. Den er hjem for fem procent af verdens plante- og dyrearter, hvoraf 80 procent er enestående for Madagaskar. Blandt de mest bemærkelsesværdige eksempler på biodiversitet er de mange halvaber( lemurer) og kamæleoner, tre endemiske fuglefamilier, baobabtræet, over 11.000 endemiske planterarter heraf 1000 orkideer, 155 pattedyr heraf 144 endemiske, 384 krybdyr heraf  367 endemiske og 230 paddearter heraf 229 endemiske. Madagaskars unikke dyre- og planteliv gør den til én stor naturpark med halvørken og savanne, frodige bjergområder, hvide sandstrande, jungle og regnskove – en naturrigdom, der ganske enkelt ikke findes magen til andre steder. På grund af øens voldsomme befolkningstilvækst, er det naturbeskyttende arbejde særdeles vigtigt.  Biolog Uwe Lindholdt vil fortælle om Madagaskar og især om naturen fra en tur hertil i efteråret 2015.

Tilmeld dig foredraget med Uwe Lindholdt her

 


 

Klaus Ebbesen: Jellings historie

Dato: Et foredrag d. 31. maj 19.00-21.00

Sted: Roskilde Bibliotek

Roskilde Folkeuniversitet afholder et foredrag om Jelling-anlægets betydning ved danmarkshistorien
ved dr. phil. Klaus Ebbesen.

Om foredraget: Jelling har en central placering i den tidlige danmarkshistorie. Det er Gorm den Gamle, Thyre Danebod og Harald Blåtands by. Mest synlige er de to store gravhøje, den lille kirke og den store runesten; kaldet Danmarks dåbsattest. I de senere år er også fundet en stor palisadeindhegning, sporene af en enorm skibssætning og andre vigtige fund . Hele anlægget har derfor måtte nytolkes. I foredraget fortæller jeg om de mange udgravninger og tolkningerne gennem tiden. Anlæggets enkelte dele, som de kendes i dag, bliver gennemgået og sat ind i deres kulturhistoriske sammenhæng. Med udgangspunkt i Jelling-anlægget fortælles den tidligste danmarkshistorie med hovedvægten på Harald Blåtands indsats.

Tilmeld dig foredraget med Klaus Ebbesen her
 

 


 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev - klik her
Følg os på Facebook - klik her

 


 

Kontakt:

Roskilde Folkeuniversitets programsekretariat roskilde-folkeuniversitet@ruc.dk

Læs mere om Roskilde Folkeuniversitet - klik her

For institutioner og foreninger - læs mere her

 

ARKIV - besøg vores arkiv