Velkommen til Roskilde Folkeuniversitet
Kursus- og foredragsoversigt

2017

Filosofisk æstetik

Arrangør: Roskilde Folkeuniversitet
Mag.Art. Martin Pasgaard-Westermann
Den filosofiske æstetik handler både om det skønne og smukke og om den særlige erfaring eller erkendelse som kunsten indeholder. Siden Platon har kunsten været et centralt emne i filosofien, hvad enten den kritiseres som mindreværdig i forholdt til videnskabelig viden, som formidling af religiøse forestillinger, som eksistentielt udtryk eller kritisk potentiale. I den filosofiske æstetik sættes der fokus på kunstens særlige evne til at sige noget om mennesket og verden. På kurset vil vi gennemgå en række centrale filosoffers syn på kunsten og deres forskellige svar på spørgsmålet: hvad er kunst? Og vi vil sætte fokus på kunsten og det æstetiskes betydning for mennesket, samfundet og kulturen i et idehistorisk perspektiv, med inddragelse af eksempler fra både billedkunst, litteratur og musik.

Bemærk: ingen foredrag i uge 42 (Efterårsferien)

Tidspunkt: Ialt 10 mandage fra kl 16-18. 4/9, 11/9, 18/9, 25/9, 2/10, 9/10, 23/10, 30/10, 6/11 og 13/11.
Sted: Kildegården, lokale 108
Pris: kr. 700,-

 Tilmelding her


 

Frankfurterskolen

Arrangør: Roskilde Folkeuniversitet
Jes Nysten
I dens mest produktive fase, i 1930'erne og 1940'erne, udgjorde Frankfurterskolen en enestående kreds af samfundskritikere: foruden Max Horkheimer, kredsens ledende ideolog og samlingspunkt, bestod den bl.a af Theodor W. Adorno (filosofi, sociologi, æstetik), Herbert Marcuse (filosofi), Leo Walter Benjamin (litteraturteori), Erich Fromm (psykoanalyse).

Vigtigst blandt skolens senere repræsentanter fra 1960'erne til i dag er Jürgen Habermas (filosofi, videnskabsteori, sociologi).
Disse tænkere fik afgørende betydning i 60'erne og 70'erne herhjemme.

Bemærk: ingen foredrag i uge 42 (efterårsferien)

Tidspunkt: Ialt 10 mandage fra kl 14-15.45. 4/9, 11/9, 18/9, 25/9, 2/10, 9/10, 23/10, 30/10, 6/11 og 13/11.
Sted: Kildegården, lokale 108
Pris: kr. 700,-

Timelding her

 


Vincent van Gogh - en ensom ulv eller barn af sin tid?

Arrangement: foredrag - ialt 4 onsdage
Ved Rasmus Christian Olsen Mag. Art. kunsthistorie
Sted: Byens Hus, Stændertorvet 1, 4000 Roskilde

Onsdag den 01/11/17 Van Gogh og tendenser i tiden: Van Gogh kom fra realismen og dens tematikker, samt en kort karriere som kunsthandler. Første time vil kortlægge hans rødder. Anden time omhandler tiden fra 1886 da han kommer til Paris, og møder det moderne gennembrud.
 
Onsdag den 08/11/17 Van Gogh og Kristendommen: Van Goghs far var præst, noget han også selv overvejede. Imidlertid kom en rigid kirke i vejen han forlod den etablerede kirke, men forlod han helt det religiøse maleri og religionen?
 
Onsdag den 15/11/17 Landskaberne: De hvirvlende skyer og de kraftige farver. Men hvorfor malede han dem som han gjorde? Hvem påvirkede ham, eller var han den ensomme ener, myten har gjort ham til?
 
Onsdag den 22/11/17 Portrætterne: Næppe nogen kunstner har malet så mange selvportrætter som van Gogh. Men han malede også mange portrætter af andre.

 

Tilmeld dig alle fire foredrag her

 


Roskilde Folkeuniversitet: Kampen om computertiden

Oplæg om computerafhængighed ved Anne Brus, Postdoc.
Tid: Mandag den 23. oktober 2017, kl. 17:00 – 19:00
Sted:
Roskilde Universitetsbibliotek.
Pris: 70 kr

Med udgangspunkt i et kritisk perspektiv på computerspilafhængighed vil jeg præsentere en række empirisk funderede analyser af børn og unges erfaringer med computerspil – et emne, jeg har beskæftiget mig med siden 2009.
Kampen om computertiden er en generationskonflikt, som udspilles indenfor hjemmets fire vægge. Det er en kamp om forældres ret til at bestemme over deres børn og børns ret til selv at skabe deres identitet i ungdomsårene. Og det er en kamp, som har konsekvenser for både de unge og deres forældre. Konflikten om computerspillet kan eskalere til et punkt, hvor forældre og børn har svært ved at snakke sammen – og i sidste ende et brud på tillid.
Foredraget diskuterer forskellige aspekter af børn og unges omfattende computerspilbrug, herunder at give forældre en bedre forståelse af, hvad der foregår bag den unges lukkede soveværelsesdør. Vi er nødt til at slippe tankerne om, at computerspil er afhængighedsskabende. Det er ikke muligt at blive afhængig af computerspil; afhængighedsdiskursen gør det skamfuldt for de unge, der stigmatiseres. Der er i højere grad brug for at anerkende, at computerspillet er fællesskabende og et frirum for de unge, der spiller.

Tilmelding her

 


Rør ved reformationens bøger

Tid: torsdag den 26. oktober 2017, kl. 16:00 – 18:00
Sted: Roskilde Bibliotek.
Pris: Billet 50 kr.

Det trykte ord var bærende for reformationstiden. Både i de store bibeloversættelser og i mange udgaver af lejlighedsskrifter fra Martin Luthers og andre reformatorers hånd.
I Danmark samlede dygtige præster på bøger. Præsten Peter Sørensen fra Nykøbing Falster efterlod en stor del af sin unikke samling til Sjællands Stiftsbibliotek. Disse og andre bøger er omdrejningspunkt for foredraget, der trækker linjer mellem reformations-tidens teologi og bogtrykkerkunsten.

 

Efter foredraget ved stiftbibliotekar Hans Michelsen og tidligere domprovst Jens Arendt er der rig mulighed for at få nogle af de næsten 500 år gamle bogudgivelser i hænderne.
Arrangeret i  samarbejde med Roskilde Folkeuniversitet.

Tilmelding her

 


Roskilde Folkeuniversitet: Nørrebro som indvandrerkvarter, før og nu.
Foredrag af professor og forfatter Garbi Schmidt.
Tidspunkt: mandag den 27. november 2017, kl. 17:00 – 19:00
Sted:
Roskilde Universitetsbibliotek
Pris: 70 kr.

Nørrebros indvandringshistorie strækker sig fra svenske tjenestepiger, russisk-jødiske flygtninge over tyske krigsflygtninge og tyrkiske og pakistanske gæstearbejdere til nutiden, hvor Nørrebro både fejres og fordømmes som Københavns fremmeste indvandrerkvarter. – Hvilke roller har indvandrere spillet i kvarteret igennem tiden? Hvem var de, både som grupper og individer? Hvordan spillede indvandring sammen med den fortælling om Nørrebro, som er blevet udviklet og genskabt gennem tiden? I hvilke perioder har indvandrerne været synlige, og i hvilke perioder er de knapt blevet bemærket – selvom de har været der? Og hvordan har sådanne forandringer spillet sammen med byens rum, bystyrets politik og den danske nationalstats håndtering af indvandring over tid? Dette er nogle af de spørgsmål, aftenens fordrag giver svar på.

Tilmelding her

 


 

Reformation eller revolution?
Luthers reformer i med- og modspil til døberbevægelsen

Foredrag & debat
Arrangør: Roskilde Folkeuniversitet & Roskilde Bibliotek

Tidspunkt: Onsdag 6. december kl. 19:00 til 21:00
Sted: Roskilde Bibliotek.
Pris: 50 kr.

Bestil billet(ter)

Ved rektor emeritus og Cand. theol Bent Hylleberg
Reformationens begyndelse fejres i år med Martin Luthers offentliggørelse af hans 95 teser. Hermed blev der sat en bevægelse i gang, der skabte nye kirkesamfund og religionskrige. Luther var også kritisk og fjendtligt vendt mod den nye døberbevægelse, der opstod i 1525. Foredraget vil belyse forholdet mellem Luthers reformarbejde, bondekrigen og døberne.
Herudover vil vi få belyst de historiske begivenheder og deres virkningshistorie indtil vor tid. Og de udfordringer af religiøs migration, vi oplever i dag, vil blive set i et historisk perspektiv.
Spørgsmålene, det rejses, handler fremadrettet om, hvorvidt vi vil tage ved lære af historien.

 


2018

Store guldalderpersonligheder: 5 foredrag i 2018

Bakkehuset på Frederiksberg, hvor Kamma Rahbek og hendes mand, Knud Lyne Rahbek, i de første 30 år af 1800-tallet modtog tidens førende kulturpersonligheder, er i dag et litterært og kulturhistorisk museum. I maj måned i år blev såvel Kamma Rahbeks romantiske have som orangeriet genskabt, og i den anledning arrangerede Kunstforeningen en vellykket udflugt dertil.
I begyndelsen af 2018 afholder Roskilde Kunstforening i samarbejde med Folkeuniversitetet en foredragsrække med udgangspunkt i kredsen omkring Bakkehuset. Det finder sted i Palæfløjen onsdagene den 31.1., 7.2., 14.2., 28.2. og  7.3.


Programmet bliver som følger:

31. januar 16.00-18.00: Kamma Rahbek v/ forfatter Maria Helleberg.

7. februar 16.00-18.00: Bertel Thorvaldsen v/ mag. art. Laila Anita Skjøthaug, Thorvaldsens Museum.

14. februar 16.00-18.00: C. E. F. Weyse v/ pianist, foredragsholder og koncertarrangør Jacob Beck.

28. februar 16.00-18.00: H. C. Andersen v/ professor Jacob Bøggild, H. C. Andersen Centret, SDU.

7. marts 16.00-18.00: Søren Kierkegaard v/ teolog, forfatter og foredragsholder Jes Nysten.

 

KLIK HER og læs mere om de enkelte foredrag.

TILMELDING HER

Yderligere oplysninger: Kontakt Wedell Naumann, 20254556, naumann.wedell@gmail.com


 

Kontakt:

Roskilde Folkeuniversitets programsekretariat roskilde-folkeuniversitet@ruc.dk

Læs mere om Roskilde Folkeuniversitet - klik her

For institutioner og foreninger - læs mere her

ARKIV - besøg vores arkiv