Velkommen til Roskilde Folkeuniversitet2018 - EFTERÅRSPROGRAMMET


 

Roskilde Folkeuniversitet: Moralfilosofi I

Roskilde Folkeuniversitet afholder en kursusrække om Moralfilosofi ved Martin Pasgaard.
Kurset bliver afholdt ved Byens Hus i Roskilde fra 14.00-15.45. 

Sted: Byens Hus, Forsamlingen
Datoer: 10. september 2018, 14:00 - 3. december 2018, 15:45

Om foredragsrækken:
Etikkens store spørgsmål om grundlaget for godt og ondt og muligheden for et lykkeligt liv grundlægges hos de antikke filosoffer. Med Sokrates’ berømte udsagn om, at ”dyden kan læres” forbindes fornuft og indsigt med muligheden for gode handlinger og et godt liv. Denne dydsetik fortsættes af både Platon og Aristoteles, der begge forbinder viden og dannelse som forudsætning for det gode. Både skeptikerne, stoikerne (Epiktet, Seneca, Marcus Aurelius) og Epikur fokuserede på sjælefred og etikken drejer sig hos dem hovedsageligt om at finde vejen til ”det gode liv”. Med kristendommens indtog afløses langsomt antikkens idealer om sjælefred og venskab med de religiøst begrundede bud om næstekærlighed og det enkelte menneskes syndighed. Hvor før indsigt og fornuft var vejen til det gode og til lykken, er hos Augustin og Thomas Aquinas Guds nåde nødvendig. Endelig afløser renæssancens humanisme den kristne opfattelse af livet, og det enkelte individ bliver omdrejningspunkt for både muligheden for den gode og onde handling og for vejen til lykken. På kurset vil vi gennemgå filosoffernes bud på vejen til det gode liv, lykken og deres overvejelser over om vi har en fri vilje eller ej. Disse spørgsmål leder også til tanker om det ondes eksistens, onde handlinger og menneskets mulighed for at handle moralsk godt. Vi vil koncentrere os om de store toneangivende filosoffer, med udgangspunkt i tekster af Platon, Aristoteles, Seneca, Lukrets, Paulus, Augustin, Aquinas og Montaigne. Kursusrækken finder sted hver mandag fra 14.00-15.45 i Byens Hus. Der er derfor tale om følgende datoer: 10/9, 17/9, 24/9, 1/10, 8/10, 29/10, 5/11, 12/11, 19/11, 26/11 & 3/12. OBS den sidste dato, 3/12, er en reserve dato, hvis der skulle komme en aflysning undervejs i en af de første 10 seancer. Bemærk i øvrigt at de 10 seancer har ”en pause” i rækken af datoer, den 15/10 og den 21/10, pga. planlagt ferie og Martins udrejse.

Tilmelding - klik her

Foredragsrækken er desværre udsolgt.


AFLYST Roskilde Folkeuniversitet: Alle elsker sundhed

Roskilde Folkeuniversitet afholder foredraget 'Alle Elsker Sundhed' ved lektor Jane Ebsen Morthorst fra Syddansk Universitet
i forbindelse med Hearts & Minds vidensfestivalen. 
Foredraget er gratis.

Sted: Roskilde Universitetsbibliotek
Dato: mandag den 10. september 2018, kl. 17:00 - 19:00

Om foredraget:
Nyhedsmedier, kogebøger, fitnesscentre og Facebook bugner af ’sundhedseksperter’, som guider os til ’Flad mave på 5 minutter’ og ’Undgå kemi i hverdagen’. Alle har en mening om sundhed, men hvem er disse ’sundhedseksperter’ egentlig? Hvad vil de opnå, og hvem skal vi tro på? Med eksempler fra medierne og hverdagen skal vi diskutere sundhed, og hvordan man som almindeligt menneske og forbruger kan navigere i en verden med et hæsblæsende flow af informationer via sociale medier, reklamer og tv-programmer. Foredraget tager udgangspunkt i samfundets fokus på sundhed og det gode liv samt i Jane Ebsen Morthorsts forskning i hormonforstyrrende stoffer og videnskabsformidling.

Foredraget er desværre aflyst!


 

Klassikerdagen: Steen Steensen Blicher

Lektor Henrik Ljungberg holder oplæg om Blicher. Formand Erik Harbo fortæller om Blicher-Selskabets nye novellesamling Ak! hvor forandret! og 17 andre noveller.

Sted: Scenen på Roskilde Bibliotek.
Dato: Torsdag d. 20. september kl. 19.30-21.30
Pris: 50 kr.

Om oplægget:
Skuespiller Paul Hüttel læser udvalgte passager af Blichers noveller. Undervejs sang og musik ved Bente Harbo.
Du kan købe novellesamlingen med rabat på dagen. Arrangeret i samarbejde med Roskilde Folkeuniversitet og Blicher-Selskabet.

tilmelding - klik her

 


 

Roskilde Folkeuniversitet: Religionskritik og Ny-ateismen

Roskilde Folkeuniversitet afholder en kursusrække ved teolog og forfatter, Jes Nysten, i Byens Hus Roskilde fra 16.00-18.00.
Kursusrækken strækker sig over 10 gange.

Sted: Byens Hus - Forsamlingen
Datoer: 24. september 2018, 16:00 - 10. december 2018, 18:00

Om kursusrækken:
I de senere år er der fremkommet en mere aggressiv ateisme end vi har set tidligere - særligt i USA og England. De to førende fortalere er Richard Dawkins og Daniel Dennett. Men også herhjemme fremføres den i flere sammenhænge. Kurset vil med udgangspunkt i et par tekster af netop Dawkins og Dennett se på, hvordan denne “nye” ateismes religionskritik står i forhold til den “klassiske” religionskritik, som vi finder den hos Feuerbach, Nietzsche og Freud. Vi vil fordybe os i tekster af disse tænkere, og på baggrund heraf se på ligheder og forskelle. De 10 kursusgange er følgende datoer i tidsrummet 16.00-18.00 i Forsamlingen, Byens Hus Roskilde: 24/9, 1/10, 8/10, 22/10, 29/10, 5/11, 12/11, 19/11, 3/12, 10/12

Tilmelding - klik her

 


Roskilde Folkeuniversitet: Kendsgerninger og myter angående Niels Hemmingsen

Roskilde Folkeuniversitet afholder et foredrag om kendsgerninger og myter angående Niels Hemmingsen ved pastor Henrik Frandsen.

Sted: Byens Hus, Gamle Byrådssal
Dato: onsdag den 3. oktober 2018, kl. 17:00 - 19:00 

Om foredraget:
I foredraget af pastor emeritus, cand. theol., Henrik Frandsen, København, vil vi få præsenteret Niels Hemmingsen (1513-1600) set med øjnene af en tænkt udenlandsk student, som aldrig før havde været i Danmark, og som aldrig før havde hørt Niels Hemmingsens navn. Denne udenlandske student gik på Det Kongelige Bibliotek på Slotsholmen og trængte dybere og dybere ind i Niels Hemmingsens verden. Det undrede studenten, at Niels Hemmingsen næsten er blevet glemt i nutidens Danmark, selv om der i hans forfatterskab findes hen ved 100 latinske titler, plus fra hans levetid oversættelserne af væsentlige dele af forfatterskabet til tysk, engelsk, tjekkisk, islandsk og dansk, samt en oversættelse til svensk i 1608 og én til nederlandsk i 1611. Hertil kommer en halv snes bøger på dansk. Vor student opdagede, at Niels Hemmingsen i sin levetid og i de første ca. 50 år efter sin død var en europæisk berømt som forfatter af teologiske, filosofiske og juridiske værker. Endelig opdagede vor student, at Niels Hemmingsens polemik imod Jean Calvin og dennes disciple med deres lære prædestinationen, dvs. læren om Guds forudbestemmelse af nogle få til evig frelse og resten til evig fortabelse havde den afgørende indflydelse på fastholdelsen og udbredelsen af den evangeliske forståelse af prædestinationen, dvs. læren om, at Gud har forudbestemt enhver troende til evig frelse. Herved opdagede vor student, at den virkelige Niels Hemmingsen allerede fra omkring1570 og op til nutiden er blevet belastet af myter; og da løgnen lever af gentagelsen, kunne myterne måske være årsagen til, at han næsten er blevet glemt.  

Tilmelding - klik her


 

Roskilde Folkeuniversitet: Islamistisk Radikalisering

Roskilde Folkeuniversitet afholder et foredrag ved Deniz Serinci omhandlende Islamistisk Radikalisering. 

Sted: Byens Hus, Forsamlingen
Dato: onsdag den 31. oktober 2018, kl. 19:00 - 20:30

Om foredraget:
Ifølge Politiets Efterretningstjeneste (PET) kommer den største terrortrussel mod Danmark fra militant islamisme, heriblandt hjemvendte Islamisk Stat (IS)-krigere. Hvem er de hjemvendte 67 Syrienskrigere? Hvem er de 21 kvinder fra Danmark, der tog til Syrien? Hvordan er de blevet radikaliseret? Hvordan modvirker vi radikalisering? Hvordan skaber vi bedre integration? Jeg har skrevet to bøger om IS og har interviewet danske Syrienskrigere. Jeg har besøgt Islamisk Stat (IS)-områder i Irak og Syrien 12 gange på 3 år. Endvidere har jeg været graverjournalist på Ekstra Bladet med fokus på danske Syrienskrigere.
Alle disse aspekter vil blive omhandlet og debateret.

Tilmelding - klik her


 

Islamisk kunst – 4 foredrag og en omvisning i efteråret 2018

5 onsdage i oktober-november 2018 vil Roskilde Kunstforening i samarbejde med Folkeuniversitetet Roskilde gennemføre 4 foredrag om islamisk kunst samt en omvisning på Davids Samling. Foredragsholder/omviser bliver Helene Evers, som er kunsthistoriker med speciale i byzantinsk og islamisk kunst. Det var Helene, som stod for kunstforeningens meget roste omvisning på særudstillingen ”Menneskefiguren i islamisk kunst” den 11. april i år.

 

Programmet bliver som følger:

24.10.18 kl. 19-20.45
Hvad er islamisk kunst?

Klassisk islamisk kunst er rigt dekorerede kunstgenstande, der i reglen er skabt til de absolut mest velhavende i de landområder, hvor islam som religion har været dominerende fra starten af 600-tallet og frem til ca 1850. Men er islamisk kunst religiøs kunst? Få svar på væsentlige spørgsmål vedrørende islamisk kunst med dette billedlige foredrag.

31.10.18 kl. 19-20.45
Menneskefiguren i islamisk kunst

De færreste ved, at der indenfor den islamiske kultursfære er en lang og rig tradition for at udsmykke genstande og illustrere tekster med figurative billeder af mennesker og dyr. Foredraget viser, hvordan menneskefiguren optræder på forskellige typer kunsthåndværk og ikke mindst i bogmaleriets verden.  


7.11.18 kl. 19-20.45
Kalligrafi, arabesker og geometriske mønstre

Skønskrift, planteornamentik og sindrige geometriske mønstre er udsmykningstyper, der optræder både i en religiøs kontekst i udsmykningen af Koranen og moskeen såvel som i andre sammenhænge, hvor mønstre udsmykker både arkitektur, brugsgenstande såvel som kunsthåndværk.


14.11.18 kl. 19-20.45
Miniaturemaleriet

Den islamiske samling på Davids Samling er blandt de ti væsentligste af sin art på verdensplan og vokser fortsat. Museet er især kendt for at huse verdens største offentlige tilgængelige miniaturesamling. Foredraget giver en introduktion til miniaturernes verden og tilbyder tips & tricks til afkodning af billedsproget.


21.11.18 kl. 17-18.30 og 19-20.30
Omvisning i Davids Samlings islamiske samling.
(2 grupper á 15 personer)

 

Tilmelding - klik her

Foredragsrækken er desværre udsolgt.

 


Roskilde Folkeuniversitet: Ære & Skam

Roskilde Folkeuniversitet afholder et foredrag ved Deniz Serinci omhandlende Ære & Skam angående social kontrol hos nydanskere. 

Sted: Byens Hus, Forsamlingen
Dato: torsdag den 22. november 2018, kl. 19:00 - 20:30

Om foredraget:
Kun hver anden (53%) nydanske kvinde føler, at hun i høj grad har frihed til at gøre præcis de samme ting som jævnaldrende mænd. For etniske danske kvinder er det 92%. 23% af 18 til 29-årige nydanskere oplever, at deres frihed til at vælge en kæreste eller ægtefælle begrænses af familien. Det viser tal fra Udlændinge- og Integrationsministeriet, 2017. Hvad er årsagerne til og konsekvenserne af: Æresdrab? tvangsægteskaber? social kontrol i Danmark? I hvor høj grad spiller religion en rolle? Hvad er vores nabolandes erfaring med at bekæmpe social kontrol? Jeg tager udgangspunkt i egne oplevelser som barn af tvangsgifte forældre samt fagviden.

Tilmelding - klik her


 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev - klik her
Følg os på Facebook - klik her

 


 

Kontakt:

Roskilde Folkeuniversitets programsekretariat roskilde-folkeuniversitet@ruc.dk

Læs mere om Roskilde Folkeuniversitet - klik her

For institutioner og foreninger - læs mere her

 

ARKIV - besøg vores arkiv