Velkommen til Roskilde Folkeuniversitet2018 - EFTERÅRSPROGRAMMET


 

Roskilde Folkeuniversitet: Moralfilosofi I

Roskilde Folkeuniversitet afholder en kursusrække om Moralfilosofi ved Martin Pasgaard.
Kurset bliver afholdt ved Byens Hus i Roskilde fra 14.00-15.45. 

Sted: Byens Hus, Forsamlingen
Datoer: 10. september 2018, 14:00 - 3. december 2018, 15:45

Om foredragsrækken:
Etikkens store spørgsmål om grundlaget for godt og ondt og muligheden for et lykkeligt liv grundlægges hos de antikke filosoffer. Med Sokrates’ berømte udsagn om, at ”dyden kan læres” forbindes fornuft og indsigt med muligheden for gode handlinger og et godt liv. Denne dydsetik fortsættes af både Platon og Aristoteles, der begge forbinder viden og dannelse som forudsætning for det gode. Både skeptikerne, stoikerne (Epiktet, Seneca, Marcus Aurelius) og Epikur fokuserede på sjælefred og etikken drejer sig hos dem hovedsageligt om at finde vejen til ”det gode liv”. Med kristendommens indtog afløses langsomt antikkens idealer om sjælefred og venskab med de religiøst begrundede bud om næstekærlighed og det enkelte menneskes syndighed. Hvor før indsigt og fornuft var vejen til det gode og til lykken, er hos Augustin og Thomas Aquinas Guds nåde nødvendig. Endelig afløser renæssancens humanisme den kristne opfattelse af livet, og det enkelte individ bliver omdrejningspunkt for både muligheden for den gode og onde handling og for vejen til lykken. På kurset vil vi gennemgå filosoffernes bud på vejen til det gode liv, lykken og deres overvejelser over om vi har en fri vilje eller ej. Disse spørgsmål leder også til tanker om det ondes eksistens, onde handlinger og menneskets mulighed for at handle moralsk godt. Vi vil koncentrere os om de store toneangivende filosoffer, med udgangspunkt i tekster af Platon, Aristoteles, Seneca, Lukrets, Paulus, Augustin, Aquinas og Montaigne. Kursusrækken finder sted hver mandag fra 14.00-15.45 i Byens Hus. Der er derfor tale om følgende datoer: 10/9, 17/9, 24/9, 1/10, 8/10, 29/10, 5/11, 12/11, 19/11, 26/11 & 3/12. OBS den sidste dato, 3/12, er en reserve dato, hvis der skulle komme en aflysning undervejs i en af de første 10 seancer. Bemærk i øvrigt at de 10 seancer har ”en pause” i rækken af datoer, den 15/10 og den 21/10, pga. planlagt ferie og Martins udrejse.

Tilmelding - klik her

Foredragsrækken er desværre udsolgt.

 


 

Roskilde Folkeuniversitet: Religionskritik og Ny-ateismen

Roskilde Folkeuniversitet afholder en kursusrække ved teolog og forfatter, Jes Nysten, i Byens Hus Roskilde fra 16.00-18.00.
Kursusrækken strækker sig over 10 gange.

Sted: Byens Hus - Forsamlingen
Datoer: 24. september 2018, 16:00 - 10. december 2018, 18:00

Om kursusrækken:
I de senere år er der fremkommet en mere aggressiv ateisme end vi har set tidligere - særligt i USA og England. De to førende fortalere er Richard Dawkins og Daniel Dennett. Men også herhjemme fremføres den i flere sammenhænge. Kurset vil med udgangspunkt i et par tekster af netop Dawkins og Dennett se på, hvordan denne “nye” ateismes religionskritik står i forhold til den “klassiske” religionskritik, som vi finder den hos Feuerbach, Nietzsche og Freud. Vi vil fordybe os i tekster af disse tænkere, og på baggrund heraf se på ligheder og forskelle. De 10 kursusgange er følgende datoer i tidsrummet 16.00-18.00 i Forsamlingen, Byens Hus Roskilde: 24/9, 1/10, 8/10, 22/10, 29/10, 5/11, 12/11, 19/11, 3/12, 10/12

Tilmelding - klik her

 


 

Roskilde Folkeuniversitet: Islamistisk Radikalisering

Roskilde Folkeuniversitet afholder et foredrag ved Deniz Serinci omhandlende Islamistisk Radikalisering. 

Sted: Byens Hus, Forsamlingen
Dato: onsdag den 31. oktober 2018, kl. 19:00 - 20:30

Om foredraget:
Ifølge Politiets Efterretningstjeneste (PET) kommer den største terrortrussel mod Danmark fra militant islamisme, heriblandt hjemvendte Islamisk Stat (IS)-krigere. Hvem er de hjemvendte 67 Syrienskrigere? Hvem er de 21 kvinder fra Danmark, der tog til Syrien? Hvordan er de blevet radikaliseret? Hvordan modvirker vi radikalisering? Hvordan skaber vi bedre integration? Jeg har skrevet to bøger om IS og har interviewet danske Syrienskrigere. Jeg har besøgt Islamisk Stat (IS)-områder i Irak og Syrien 12 gange på 3 år. Endvidere har jeg været graverjournalist på Ekstra Bladet med fokus på danske Syrienskrigere.
Alle disse aspekter vil blive omhandlet og debateret.

Tilmelding - klik her


 

Islamisk kunst – 4 foredrag og en omvisning i efteråret 2018

5 onsdage i oktober-november 2018 vil Roskilde Kunstforening i samarbejde med Folkeuniversitetet Roskilde gennemføre 4 foredrag om islamisk kunst samt en omvisning på Davids Samling. Foredragsholder/omviser bliver Helene Evers, som er kunsthistoriker med speciale i byzantinsk og islamisk kunst. Det var Helene, som stod for kunstforeningens meget roste omvisning på særudstillingen ”Menneskefiguren i islamisk kunst” den 11. april i år.

 

Programmet bliver som følger:

24.10.18 kl. 19-20.45
Hvad er islamisk kunst?

Klassisk islamisk kunst er rigt dekorerede kunstgenstande, der i reglen er skabt til de absolut mest velhavende i de landområder, hvor islam som religion har været dominerende fra starten af 600-tallet og frem til ca 1850. Men er islamisk kunst religiøs kunst? Få svar på væsentlige spørgsmål vedrørende islamisk kunst med dette billedlige foredrag.

31.10.18 kl. 19-20.45
Menneskefiguren i islamisk kunst

De færreste ved, at der indenfor den islamiske kultursfære er en lang og rig tradition for at udsmykke genstande og illustrere tekster med figurative billeder af mennesker og dyr. Foredraget viser, hvordan menneskefiguren optræder på forskellige typer kunsthåndværk og ikke mindst i bogmaleriets verden.  


7.11.18 kl. 19-20.45
Kalligrafi, arabesker og geometriske mønstre

Skønskrift, planteornamentik og sindrige geometriske mønstre er udsmykningstyper, der optræder både i en religiøs kontekst i udsmykningen af Koranen og moskeen såvel som i andre sammenhænge, hvor mønstre udsmykker både arkitektur, brugsgenstande såvel som kunsthåndværk.


14.11.18 kl. 19-20.45
Miniaturemaleriet

Den islamiske samling på Davids Samling er blandt de ti væsentligste af sin art på verdensplan og vokser fortsat. Museet er især kendt for at huse verdens største offentlige tilgængelige miniaturesamling. Foredraget giver en introduktion til miniaturernes verden og tilbyder tips & tricks til afkodning af billedsproget.


21.11.18 kl. 17-18.30 og 19-20.30
Omvisning i Davids Samlings islamiske samling.
(2 grupper á 15 personer)

 

Tilmelding - klik her

Foredragsrækken er desværre udsolgt.

 


Roskilde Folkeuniversitet: Ære & Skam

Roskilde Folkeuniversitet afholder et foredrag ved Deniz Serinci omhandlende Ære & Skam angående social kontrol hos nydanskere. 

Sted: Byens Hus, Forsamlingen
Dato: torsdag den 22. november 2018, kl. 19:00 - 20:30

Om foredraget:
Kun hver anden (53%) nydanske kvinde føler, at hun i høj grad har frihed til at gøre præcis de samme ting som jævnaldrende mænd. For etniske danske kvinder er det 92%. 23% af 18 til 29-årige nydanskere oplever, at deres frihed til at vælge en kæreste eller ægtefælle begrænses af familien. Det viser tal fra Udlændinge- og Integrationsministeriet, 2017. Hvad er årsagerne til og konsekvenserne af: Æresdrab? tvangsægteskaber? social kontrol i Danmark? I hvor høj grad spiller religion en rolle? Hvad er vores nabolandes erfaring med at bekæmpe social kontrol? Jeg tager udgangspunkt i egne oplevelser som barn af tvangsgifte forældre samt fagviden.

Tilmelding - klik her

 


2019 - FORÅRSPROGRAMMET


 

Islamisk kunst – 4 foredrag og en omvisning i februar/marts 2019

Da der har været meget stor interesse for foredragsrækken om islamisk kunst i efteråret 2018, vil den blive gentaget i februar/marts 2019: 5 onsdage i februar-marts 2019 vil Kunstforeningen i samarbejde med Folkeuniversitetet gennemføre 4 foredrag om islamisk kunst samt en omvisning på Davids Samling. Foredragsholder/omviser bliver Helene Evers, som er kunsthistoriker med speciale i byzantinsk og islamisk kunst. Det var Helene, som stod for kunstforeningens meget roste omvisning på særudstillingen ”Menneskefiguren i islamisk kunst” den 11. april i år.

Programmet bliver som følger:

27.02.19 kl. 19-20.45
Hvad er islamisk kunst?

Klassisk islamisk kunst er rigt dekorerede kunstgenstande, der i reglen er skabt til de absolut mest velhavende i de landområder, hvor islam som religion har været dominerende fra starten af 600-tallet og frem til ca 1850. Men er islamisk kunst religiøs kunst? Få svar på væsentlige spørgsmål vedrørende islamisk kunst med dette billedlige foredrag.

06.03.19 kl. 19-20.45
Menneskefiguren i islamisk kunst

De færreste ved, at der indenfor den islamiske kultursfære er en lang og rig tradition for at udsmykke genstande og illustrere tekster med figurative billeder af mennesker og dyr. Foredraget viser, hvordan menneskefiguren optræder på forskellige typer kunsthåndværk og ikke mindst i bogmaleriets verden.  


13.03.19 kl. 19-20.45
Kalligrafi, arabesker og geometriske mønstre

Skønskrift, planteornamentik og sindrige geometriske mønstre er udsmykningstyper, der optræder både i en religiøs kontekst i udsmykningen af Koranen og moskeen såvel som i andre sammenhænge, hvor mønstre udsmykker både arkitektur, brugsgenstande såvel som kunsthåndværk.


20.03.19 kl. 19-20.45
Miniaturemaleriet

Den islamiske samling på Davids Samling er blandt de ti væsentligste af sin art på verdensplan og vokser fortsat. Museet er især kendt for at huse verdens største offentlige tilgængelige miniaturesamling. Foredraget giver en introduktion til miniaturernes verden og tilbyder tips & tricks til afkodning af billedsproget.


27.03.19 kl. 17-18.30 og 19-20.30
Omvisning i Davids Samlings islamiske samling.
(2 grupper á 15 personer)

 

Pris og tilmelding
Pris: 350 kr. pr. deltager.
Max. deltagerantal er 30 personer efter først til mølleprincippet

For tilmelding - klik her

 

Yderligere oplysninger: Wedell Naumann, naumann.wedell@gmail.com , 20254556.


 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev - klik her
Følg os på Facebook - klik her

 


 

Kontakt:

Roskilde Folkeuniversitets programsekretariat roskilde-folkeuniversitet@ruc.dk

Læs mere om Roskilde Folkeuniversitet - klik her

For institutioner og foreninger - læs mere her

 

ARKIV - besøg vores arkiv